Over ons

Wie zijn wij

Stichting BeterBuren is opgericht in 2004 en heeft ten doel burenconflicten op te lossen door middel van buurtbemiddeling, uitgevoerd door goed getrainde buurtbemiddelaars. Ons verzorgingsgebied is Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam-Weesp, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaandam. Voor iedere gemeente zijn de afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel reg.nr. 34192878. Daarnaast heeft BeterBuren  een ANBI status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) registratienummer 8136.98.534. Financieel verslag 2023 volgens ANBI richtlijnen.
Voor de medewerkers wordt de CAO Sociaal Werk toegepast. De circa 250 vrijwilligers en 7 bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
BeterBuren is door het CCV erkend als gecertificeerde instelling buurtbemiddeling en voldoet daarmee aan alle kwaliteitscriteria die zijn gesteld. https://beterburen.nl/wp-content/uploads/2023/06/Erkenning-CCV.pdf

Directie en bestuur

BeterBuren werkt met een Toezichthoudend Bestuur. Claudia Helsloot is sinds juni 2024 de directeur. Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Marjolein Dekker – Teammanager Jeugd & Zorg Gemeente Amsterdam.
  • Penningmeester: Jan Gerritse – Gepensioneerd bankier;
  • Algemeen lid: Marjolein Hendriks – Plaatsvervangend sectorhoofd district Zuid Politie eenheid Amsterdam;
  • Algemeen lid: Jos van der Lans – Publicist;
  • Algemeen lid: Fatiha Setta – Afdelingshoofd toezicht bij De Nederlandsche Bank;
  • Algemeen lid: Kim Ronner – Regiomanager Ymere

In het bestuur is vastgesteld dat de eventuele nevenfuncties van de bestuursleden (evt. opvraagbaar bij de directeur) niet conflicteren met hun bestuursfunctie.

Good Governance

BeterBuren vindt goed stichtingsbestuur (Good Governance) belangrijk en hanteert het Good Governancemodel Toezichthoudend bestuur Sociaal Werk van de MOgroep. Dit model bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Hiermee voldoet de organisatie aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 van kracht is.

Als stichting zetten wij gemeenschapsgeld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen wij zo goed mogelijk besteden. Hiervoor leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de financiers.
– Bent u geïnteresseerd in wat BeterBuren in 2022 heeft bereikt, bekijk hier het Jaarverslag 2023.

In 2024 zal de huidige Meerjarenstrategie 2021-2023 verder aangevuld worden.


Klachten/klokkenluidersregeling

Bent u niet tevreden over het functioneren van een medewerker of een buurtbemiddelaar, dan kunt u een klacht indienen volgens de Klachtenregeling. Hier leest ‘Hoe’ en ‘Wanneer’ u een klacht kunt indienen en wat daarmee wordt gedaan. Het doel van deze regeling is de kwaliteit van onze inzet te bevorderen.

Heeft u redelijke vermoedens van onregelmatigheden, respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractrelatie tot BeterBuren staan, dan kunt u hiervan melding maken volgens de Klokkenluidersregeling.

Wanneer u gebruik wilt maken van de klachten- of klokkenluidersregeling, kunt u mailen naar:
– de directeur claudia.helsloot@beterburen.nl;
– betreft het de directeur, dan kunt u dit melden bij de voorzitter van het bestuur.