Buurtbemiddeling

Wat kan BeterBuren voor u doen

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is voor overlastsituaties waarbij twee buren betrokken zijn. De bemiddelaars spreken eerst beide buren afzonderlijk. Daarna volgt een bemiddelinggesprek. Onder begeleiding van de bemiddelaars zoekt u samen naar oplossing(en) waar u beiden tevreden mee bent. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in één gesprek tot afspraken te komen.

Groepsbemiddeling

Als er een burenconflict is tussen meerdere bewoners kan groepsbemiddeling worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld wanneer meerdere omwonenden last van hebben van het gebruik van de gemeenschappelijke tuin of portiek.  Eerst worden alle betrokken buren benaderd door de groepsbemiddelaars voor een individueel gesprek. Daarna worden alle buren uitgenodigd voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein.

De groepsbemiddelaars begeleiden alle betrokkenen naar gezamenlijke oplossingen.

Noot: Groepsbemiddeling wordt verzorgd in Amsterdam, Zaanstreek en Wormerland. Betreft het bewoners in een andere gemeente, dan kan dit op offertebasis.

Coaching

Coaching is een persoonlijke ondersteuning van een of twee gesprekken.

Samen met een coach onderzoekt u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren als een gesprek met de buren (nog) niet mogelijk is.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw buren geen bemiddeling willen of dat u zelf nog niet met de buren durft te praten. Ook als het bemiddelingsgesprek met uw buren niets heeft opgeleverd, kunt u met een coach op zoek gaan naar andere manieren om de situatie op te lossen.

Advies

Weet u nog niet of buurtbemiddeling iets voor u is? Belt u dan voor overleg.

Wilt u weten hoe u het beste zelf een overlastprobleem met de buren kunt bespreken? Dan kunnen wij u adviseren. Ook kunnen we u helpen om een brief te schrijven aan uw buren om hen uit te nodigen voor een gesprek.