Buurtbemiddeling

Tips voor buren

Tips om zelf met de buren te praten

Wacht niet te lang als u last heeft van de buren. Bel aan of maak een praatje. Soms komt het beter uit om een afspraak te maken. Vaak weten de buren niet dat zij overlast veroorzaken.

Kies niet de aanval. Als zij zich aangevallen voelen, wordt het moeilijk om de situatie te bespreken. Er kunnen dan dingen gezegd worden waar u later spijt van heeft.

Bedenk van tevoren wat u wilt zeggen. U kunt dan de buren rustig benaderen en de overlast duidelijk bespreken. Spreek uw buur aan zoals u zelf ook aangesproken wilt worden.

Leg rustig uit wat u dwars zit. Vertel wanneer u last heeft en wat dit met u doet. En vertel de buur dat u dit graag samen wilt oplossen.

Luister naar elkaars verhaal en uitleg. Als mensen elkaar beter begrijpen, kan er ook beter naar oplossingen gezocht worden.

Zoek samen naar een oplossingen. Maak duidelijke afspraken met elkaar. Komt u er samen toch niet uit, bel BeterBuren.

Als u uw buren per brief wilt uitnodigen voor een gesprek.
Schrijf een ‘een warme brief’. Wat is dit?

Zie hier een voorbeeld met uitleg om zelf een warme brief aan uw buur te schrijven.

LET OP!

Stap niet direct met een klacht naar de verhuurder of de politie.
Bedenk dat als de politie bij de buren langs gaat het contact nog verder verstoord kan raken.

Bij extreem geweld en drugsoverlast, bel de politie.

Tips om zelf overlast te voorkomen

Maak kennis met elkaar. Jezelf voorstellen zorgt er al voor dat men beter rekening met elkaar houdt.

Informeer vooraf wanneer u een feest geeft of gaat klussen. Buren worden dan niet overvallen door de geluidsoverlast. Samen kunt u afspraken maken die de overlast beperken.

Gewone geluiden kunnen bij de buren  versterkt binnenkomen. Dit kan komen door de bouw van de woning. Isolatie of het gebruik van vloerkleden en gordijnen dempen geluiden.

Apparaten zoals geluidsboxen en keukenmachines veroorzaken trillingen die doorgegeven kunnen worden via de muren en vloeren.  Laat ze niet tegen de muur staan en gebruik een viltplaat als ze op de vloer staan.

Lage geluiden dringen door via muren en vloeren. Deze lage geluiden bijstellen kan al veel overlast voorkomen.

Prettig wonen doe je samen.