Buurtbemiddeling

Tips voor buren

Tips om zelf met de buren te praten

Wacht niet te lang als u last heeft van de buren. Bel gewoon aan of maak een praatje over de heg of in het trapportaal. Soms komt het beter uit om een afspraak te maken. Vaak weten de buren niet dat zij overlast veroorzaken.

Overval de buren niet met een klacht of uw irritatie. Als zij schrikken of zich aangevallen voelen wordt het moeilijk om de situatie te bespreken. Boos zijn is niet verstandig. Er kunnen dan dingen gezegd worden waar u later spijt van heeft.

Bedenk van tevoren wat u wilt zeggen. U kunt dan de buren rustig benaderen en de last duidelijk omschrijven. Spreek uw buur aan zoals u zelf ook aangesproken zou willen worden.

Leg rustig uit wat u dwars zit. Vertel wanneer en op welke uren u last heeft en wat dit met u doet. En vertel de buur dat u dit graag samen wilt oplossen.

Luister naar elkaars verhaal en uitleg. Als mensen elkaar wat beter begrijpen, kan er ook beter naar oplossingen gezocht worden.

Zoek samen naar een oplossing die u beiden prettig vindt. Maak duidelijke afspraken met elkaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

LET OP!

Stap niet gelijk met een klacht naar de verhuurder of de politie.
De politie is de laatste schakel. Bedenk dat als de politie bij de buren langs gaat het contact nog verder verstoord kan raken.

In extreme gevallen, zoals geweld en drugsoverlast, is het wel verstandig de politie direct in te schakelen.

Tips om zelf overlast te voorkomen

Maak kennis met elkaar. Dit hoeft niet uitgebreid. Alleen jezelf voorstellen zorgt er al voor dat men makkelijker rekening met elkaar wil houden.

Informeer vooraf als u een feestje geeft of gaat klussen. Buren worden dan niet overvallen door de geluidsoverlast en kunnen hier rekening mee houden. Ook kunt u afspraken maken die de overlast beperken.

Gewone geluiden kunnen bij de buren  versterkt binnenkomen. Dit kan komen door de bouw van de woning. Isolatie of het gebruik van vloerkleden en gordijnen kunnen de geluiden dempen.

Apparaten zoals geluidsboxen en keukenmachines veroorzaken trillingen die doorgegeven kunnen worden via de muren en vloeren.  Laat ze niet tegen de muur staan en gebruik een viltplaat als ze op de vloer staan.

Lage geluiden dringen ook makkelijk door via muren en vloeren. Deze lage geluiden bijstellen kan al veel overlast voorkomen.

Prettig wonen doe je samen.