Buurtbemiddeling

Veelgestelde vragen

Hier staan de meest gestelde vragen over buurtbemiddeling. Als uw vraag er niet bij zit, kunt u contact met ons opnemen.

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten met behulp van bemiddelaars. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie. Beide buren krijgen dan de ruimte om hun verhaal te vertellen en te benoemen wat ze graag zouden willen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot oplossing van de burenproblemen.
U kunt dan denken aan een ruzie tussen meerdere bewoners zoals op een plein of in een woonblok. Doel van groepsbemiddeling is om de betrokkenen bij elkaar te brengen en tot een voor allen aanvaardbaar plan te komen. Hiervoor hebben wij apart getrainde groepsbemiddelaars.

Wilt u melding doen voor een groepsbemiddeling, vraag dan of uw buren ook daadwerkelijk mee willen doen.
Coaching is een korte persoonlijke ondersteuning van één of twee gesprekken. U kunt samen met een coach onderzoeken wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren als een gesprek met de buren (nog) niet mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw buren geen bemiddeling willen of dat u zelf nog niet met de buren durft te praten. Ook als het bemiddelingsgesprek met uw buren niets heeft opgeleverd kunt u met een coach zoeken naar andere manieren om de situatie op te lossen.
Buurtbemiddeling is voor alle bewoners die met de buren een overlastprobleem willen bespreken en oplossen. U kunt contact met ons opnemen voor informatie, advies of een aanvraag doen. Voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat u eerst zelf met de buren hebt gepraat, er geen sprake is van geweld, zware psychische problematiek of verslaving en als er geen andere trajecten lopen.
Alle onderwerpen die nog bespreekbaar zijn tussen buren kunnen worden aangemeld. Geluidsoverlast, rommel, stank, parkeerproblemen, muziek, klussen, problemen in en rondom tuin of erf, feestjes, blaffende honden, verstoorde relatie, het zijn allemaal voorbeelden waarin buurtbemiddeling kan helpen. U kunt samen met de buren en met de ondersteuning van de bemiddelaars in een bemiddelingsgesprek afspraken maken over de leefbaarheid, zodat u daarna weer met plezier kunt wonen. Zie ook voorbeelden uit de praktijk
 • U bent bereid om onder leiding van de buurtbemiddelaars de situatie met uw buren te bespreken.
 • Het conflict is niet te veel geëscaleerd.
 • U bent bereid om samen met de buren naar oplossingen te zoeken, zodat u allebei weer prettig woont.
 • U wilt samen met de buren afspraken maken waar u beiden tevreden over bent.
   Buurtbemiddeling is niet geschikt in zaken waarbij sprake is van geweld, verslaving, psychiatrische stoornissen of als er al een (juridische) procedure loopt. Wij verzorgen geen zaken tussen bewoners en bedrijven of instanties of bij familiekwesties.
 • Buurtbemiddelaars zijn goed opgeleide vrijwilligers. Zij ontvangen na een geslaagde meerdaagse training de landelijke certificatie tot buurtbemiddelaar. De opleiding is erkend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Er worden regelmatig bijscholingen gevolgd. Wij werken met een gevarieerd gezelschap van burgers met verschillende achtergronden en leeftijden, die zich belangeloos voor u en uw buren inzetten.
  Buurtbemiddeling is: een eigen oplossing met uw buren. Dit betekent voor u
  • Een neutrale en onpartijdige begeleiding
  • Alle gesprekken blijven vertrouwelijk
  • Geen druk en bemoeienis van anderen
  • Geen opgelegde afspraken en oplossingen van anderen
  • Zaken blijven in eigen hand
  • Geen dossieropbouw
  Een aanmelding kan telefonisch of via het meldformulier gedaan worden. Een medewerker van BeterBuren heeft daarna met u een telefonisch gesprek om te kijken of de situatie geschikt is voor buurtbemiddeling. Daarna worden er twee bemiddelaars gezocht die met u een afspraak maken voor een intakegesprek bij u thuis. Ook zoeken wij contact met uw buren, zodat zij ook hun verhaal kunnen vertellen. Als u beiden instemt volgt het bemiddelingsgesprek. Hier vertellen u en uw buren elkaar hoe u beiden tegen het probleem aankijkt. Samen zoekt u naar een oplossing waar u beiden tevreden mee bent. Na een aantal weken bellen de bemiddelaars nog één keer naar u en uw buren om te vragen hoe het nu is. Zie ook Buurtbemiddeling stap voor stap
  Buurtbemiddeling is gratis. Een donatie wordt op prijs gesteld, zodat wij ons werk kunnen voortzetten en onze bemiddelaars blijvend kunnen trainen.