Buurtbemiddeling

Stap voor stap

overlast

Heeft u al met de buur gesproken?

Het dicht op elkaar wonen, leven en werken heeft tot gevolg dat je elkaar makkelijk hoort en ziet. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s kunnen leiden tot irritaties tussen buren.

Voordat u BeterBuren inschakelt is het goed om eerst zelf een gesprek met uw buren te voeren. Zo weten de buren wat er aan de hand is. Niet iedereen beseft dat men anderen stoort.

Bekijk hier onze tips voor een goed gesprek.

1. Melding doen

Heeft uw gesprek met de buren onvoldoende opgeleverd? Meld u aan bij BeterBuren via ons aanmeldformulier. Beschrijf kort het probleem en uw vraag. Wij nemen dan binnen een aantal dagen contact met u op.

Aanmelden

2.  Intakegesprek

Uw eerste contact is met een coördinator van BeterBuren. Samen bespreekt u of buurtbemiddeling geschikt is voor uw situatie en worden de vervolgstappen afgesproken.

Als u buurtbemiddeling wilt, dan worden twee bemiddelaars ingezet.

BeterBuren neemt contact op met uw buur.

3.  Eerst buren apart

Beide buren worden ieder apart benaderd door de bemiddelaars. U kunt aan hen uw situatie uitleggen en bespreken zonder dat de buur erbij is.

Ook de andere buur zal met de bemiddelaars de eigen situatie bespreken.

Als uw buur akkoord gaat met bemiddeling kan de volgende stap gezet worden.

4. Dan samen: het bemiddelingsgesprek

De bemiddelaars zoeken met u naar een geschikte datum en tijd. Zij organiseren de samenkomst op een neutrale locatie of per zoom. De bemiddelaars begeleiden het gesprek en zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt. Samen met uw buur kunt u nu het probleem bespreken en zoeken naar een oplossing waar u beiden tevreden over bent. 

5. Nagesprek

Enkele weken na het bemiddelingsgesprek nemen de bemiddelaars nog een keer contact op om te vragen hoe het er nu voor staat.

Bente legt uit