Buurtbemiddeling

Voor verwijzers

Wanneer verwijzen?

 • Buren ervaren onderling een probleem en komen er zelf niet meer uit.
 • Buren willen er met elkaar over praten.
 • Er is perspectief voor een oplossing.
 • Buren zijn in staat afspraken te maken en actie te ondernemen.
 • Buren accepteren werkwijze Buurtbemiddeling.

Hoe verwijzen?

 • Kijk eerst of de zaak geschikt is voor buurtbemiddeling. Ongeschikt zijn zaken waarbij sprake is van ernstige psychische problemen, verslaving of geweld.
 • Leg de buren de werkwijze van buurtbemiddeling uit.
 • Check de bereidheid om mee te doen aan buurtbemiddeling en hun eigen inzet.
 • Geef de bewoners de folder van BeterBuren.
 • Buren kunnen altijd vrijblijvend contact met BeterBuren opnemen voor meer informatie.

Aanmelden

Contactgegevens van beide buren zijn zeer wenselijk voor de intake en opstart van bemiddeling. Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Neem telefonisch contact op met de coördinator.

Bij twijfel: neem contact op voor overleg.

Hoe eerder een melding bij BeterBuren terecht komt, hoe groter de kans op een oplossing. Verwijzers kunnen een melding doen met toestemming van de buren. Verwijzers kunnen ook buren adviseren om zelf contact op te nemen met BeterBuren. Met buurtbemiddeling worden probleem en burenrelatie gelijktijdig aangepakt.

Algemene informatie

Hoe lang duurt een traject?

 • Intakegesprekken met de buren apart: 30 tot 45 min per gesprek.
 • Bemiddelingsgesprek: max. 2 uur.
 • Gemiddeld 1 tot 2 bemiddelingsgesprekken.

Wat is de rol van de 2 bemiddelaars?

 • Een veilige omgeving creëren waar men open met elkaar de problemen kan bespreken.
 • Balans en procesbewaking tussen buren garanderen.
 • Begeleiden in het zelf zoeken naar oplossingen.
 • Bemiddelaars blijven neutraal en doen geen mededelingen over de gesprekken.

Voordelen verwijzing naar bemiddeling

 • Een vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
 • Relatief lichte zaken worden overgenomen.
 • Met één bemiddelingsgesprek kunnen zaken opgelost worden en communicatie tussen buren hersteld worden.
 • Zelfbeslissingsrecht vergroot eigen oplossende input en nakomen afspraken.
 • Oplossing(en) in belang van beide buren.

Inzet bewoners

 • Zelf aan de slag.
 • Zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.