Over ons

Klachten

BeterBuren hecht veel waarde aan tevredenheid van bewoners en betrokken organisaties over onze ondersteuning. Heeft u hierover opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten.

Wilt u uw klacht formeel aan ons voorleggen? Dat kan via de directeur. De manier waarop Beterburen met klachten omgaat staat beschreven in het klachtenreglement. Hier vindt u informatie hoe en wanneer u een klacht kunt indienen en wat daarmee gebeurt.

Klokkenluidersregeling
Heeft u redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen onze organisatie door werknemers en anderen die in een contractrelatie tot Beterburen staan, dan kunt u hiervan melding maken volgens deĀ klokkenluidersregeling.

Wanneer u gebruik wilt maken van de klachten- of klokkenluidersregeling kunt u mailen naar: