Nieuwsbrief 2-2021

oktober 2021

Wanneer is iemand nou echt geschikt voor buurtbemiddeling? Trainen bij BeterBuren. Tolken voor bemiddeling. Maarten Poorter over burgerparticipatie en meer in Amsterdam Oost. Vruchten uit de praktijk. Extra nieuws in Stand van zaken. Dit allemaal in de Nieuwsbrief.

Artikelen