Tolkenpool voor BeterBuren

Buurtbemiddeling is voor iedere bewoner die met zijn buur een overlastprobleem wil bespreken. Maar wat als je de Nederlandse of Engelse taal niet spreekt? Steeds vaker krijgen buurtbemiddelaars te maken met deze situatie.

Daarom heeft BeterBuren een wervingsactie opgezet om, met name statushouders en mensen met een verblijfsvergunning die het Nederlands beheersen, aan te trekken om bij bemiddelingstrajecten te tolken. Net als bij de buurtbemiddelaars is dit op vrijwilligersbasis.

Met name tolken die als doeltaal Tigrinya, Koerdisch, een van de talen uit het Arabische gebied, Farsi, Dari, Pasjtoe en Turks beheersen zijn welkom. Maar met een samenleving waarin alleen al in Amsterdam meer dan 180 verschillende culturen leven, kunnen ook mensen die een andere taal spreken reageren.

Na onze vacature verspreid te hebben via de lokale media en bij organisaties die werken met en voor andere culturen, hebben wij de eerste tolken opgeleid.

De procedure is als volgt:

Na een sollicitatiegesprek en aanname volgt de aspirant-tolk de introductieavond waarin het hele proces van buurtbemiddeling wordt uitgelegd. Daarna ontvangt men de training Tolken bij Buurtbemiddeling. Deze training is door en voor BeterBuren ontwikkeld.

Hierna kan de tolk op oproepbasis toegevoegd worden aan een team bemiddelaars dat met een zaak bezig is. Tijdens de uitvoering van het werk voor BeterBuren ontvangen tolken begeleiding en intervisie. Zij maken deel uit van ons vrijwilligerspool.

Het mooie van deze constructie is dat wij op deze manier onze eigen pool van tolken kunnen vormen. Er zijn dan mensen die bekend zijn met het proces van buurtbemiddeling en hier speciaal op getraind zijn. Aangezien het om een vrijwilligersfunctie gaat, kunnen ook mensen met een verblijfsvergunning bij ons werken. Het is een betekenisvolle manier om werkervaring op te doen en het CV uit te breiden, men kan iets voor mede landgenoten betekenen en een bijdrage leveren aan een betere samenleving.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met marloes.slagter@beterburen.nl en jeanine.dekoster@beterburen.nl