Nicole Bank, coördinator

Nicole Bank, de nieuwe coördinator van de stadsdelen Amsterdam Zuidoost en Oud-Zuid, stelt zich voor. 

“ONZE BEMIDDELAARS DOEN HET MET HUN HART”

Interview: Ruth

Wie is Nicole

Nicole is gestart per 1 september 2023 en komt uit de Jeugdzorg, waar zij afgelopen 14 jaar heeft gewerkt. Nicole vertelt: Voor die tijd heb ik jaren gewerkt met mensen met een dubbele diagnose in een woonvoorziening.  Toen heb ik 10 jaar crisisinterventie – spoedhulp – gedaan in gezinnen. De afgelopen 4 jaar ben ik mediator geweest in problematische echtscheidingen bij een Amsterdamse jeugdzorginstelling. Dus al met al heb ik heel wat jaartjes in de hulpverlening erop zitten.  

Ik merkte dat ik niet meer zo blij werd van het werk dat ik deed als mediator. De conflicten bij problematische echtscheidingen zijn erg heftig en de negativiteit overheerst. Mijn nieuwe baan bij BeterBuren is een perfecte tussenvorm waarbij ik nog wel bezig met conflicthantering, maar ook veel bezig ben met regelen en organiseren, iets wat ik graag doe. Als mediator zoek ik snel naar de essentie van een conflict en in hoeverre mensen in staat zijn zelf onderdeel van de oplossing te zijn. Het doel van BeterBuren,  een bijdrage te leveren aan herstel van de harmonie tussen mensen, is voor mij een belangrijk aspect in mijn leven. Hierdoor voel ik mij verbonden met de organisatie en past de rol goed bij me.   

Bij echtscheidingsconflicten kunnen de emoties erg hoog op lopen, maar in essentie is er geen echt verschil met burenruzies.  In beide soort conflicten is de verbinding verbroken en is het niet meer goed mogelijk met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Hoewel volgens mij mensen allemaal hetzelfde willen, stoppen van het conflict, gezien en gehoord worden, is niet iedereen gelijk in staat dit te realiseren. De rol van bemiddelaar is dan enorm positief, met name om in alle rust de mensen te begeleiden naar het bewustzijn dat nodig is om tot een verbeterde verstandhouding te komen.  

Vrijwilligers

Wat ik heel mooi vind aan BeterBuren, is dat de vrijwilligers zo’n enorme inzet vertonen, altijd bereid zijn iets voor je te doen en snel reageren en dat naast hun gewone werk en hun privéleven.  Dat vind ik echt geweldig. Mensen doen het met hun hart, we zijn met zijn allen bezig met het herstel van verbinding + contact en dan krijg je bijna vanzelf een superpositieve sfeer. De organisatie draagt daaraan bij door het leveren van duidelijke kaders, het is vrijwillig maar niet vrijblijvend.  De boodschap op kantoor is dat we zuinig zijn op onze vrijwilligers!  

Naast mijn werk vind ik veel dingen leuk; ik heb een druk gezins- en sociaal leven waarbij ik vaak initiatieven neem voor het organiseren van gezellige en leuke dingen. Samen uit eten gaan, een weekendje weg met vrienden, ja, ik ben een enorme levensgenieter. Dat heb ik ook nodig om de hoeveelheid van zinloze dingen waar wij allemaal aan moeten voldoen, waaronder online-veiligheid, verwachtingspatronen en privacyaspecten (ik noem maar een dwarsstraat) te relativeren. Net als bij BeterBuren ben ik in mijn privéleven een spin in het web. Daarom past deze nieuwe baan ook zo goed bij me!  

Voor 2024 wens ik dat ik mijn creativiteit en authenticiteit verder kan inzetten voor BeterBuren en daarbij verder kan ontwikkelen, zodat ik dit werk nog jaren met plezier kan doen.