Interview met Ton van Hekezen van Stadgenoot: We maken gebruik van elkaars expertise

In 1996 startte Ton van Hekezen als medewerker bewonerszaken bij woningbouwvereniging Het Oosten. Later werd dat Stadgenoot, na de fusie met de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV).

Ton is vanaf het eerste uur verwijzer voor BeterBuren. Met zijn 26-jarige ervaring bij Stadgenoot neemt hij nu afscheid als medewerker Overlast en Zorg voor het gebiedsbeheer Nieuw West. Daarmee neemt hij ook afscheid als verwijzer van BeterBuren.

We vragen naar zijn ervaringen als verwijzer en laten Ton graag aan het woord.

Ton aan het woord

“In de afgelopen 26 jaar zijn er twee dingen veranderd: de mondigheid van huurders en de verantwoordelijkheid van huurders zelf. In het begin namen we het probleem van de huurder over. Helpen was het credo. Later gingen we eerst kijken wat de huurder zelf kon doen, bijvoorbeeld het aanspreken van de eigen buren. Aan deze verandering moesten huurders wennen.

Een externe organisatie die aanbiedt samen te werken met verhuurders om te helpen bij buren problemen was natuurlijk nieuw. Wij deden bemiddelingsgesprekken altijd zelf. Werden daarin ook getraind. Afhankelijk van de zaken die zich aandienden, besteden wij de bemiddeling soms uit. Daar moesten mensen aan wennen.

Met de erkenning van het gezamenlijke gesprek als een begin van een oplossing is naar mijn mening het aantal oplosbare zaken gestegen. Elk gevoerd bemiddelingsgesprek is een winst voor alle partijen; verhuurder, huurder en BeterBuren. Buren ervaren het als nuttig. Het heeft in ieder geval bijgedragen aan een beter contact.

De kracht van BeterBuren is de professionaliteit van de bemiddelaars en de interesse van de bemiddelaars in de medemens om mensen zelf op het goede spoor te zetten. Ik mag wel zeggen dat de samenwerking met de coördinator Nieuw-West Cathelijne altijd prima is verlopen. Zij kon mij een extra zetje geven om buren te stimuleren deel te nemen aan burenbemiddeling. Een goeie band met de coördinator met wie je te maken hebt, wordt helpt de samenwerking. We maken gebruik van elkaars expertise.

We zien ook dat er steeds meer kwetsbare huurders zijn. Dat betekent dat er ook ingewikkelde situaties bijkomen. Er is één moment te noemen waarbij de samenwerking een bijzondere wending nam. Daar wil ik graag even bij stilstaan. Door extra te overleggen met de coördinator is er een gesprek opgezet tussen twee buren waarvan één een stoornis had. Juist die huurder wilde graag een gesprek onder leiding van BeterBuren. Gezamenlijk is toen besloten om dat gesprek te organiseren. Met als resultaat dat de situatie voor de buren ineens heel begrijpelijk werd.

In al die jaren is de organisatie van BeterBuren geprofessionaliseerd Dat maakt het ook makkelijker om de verantwoordelijkheid over te dragen. Buurtbemiddeling moet wel slagen, ook door de kundigheid van de bemiddelaars.

En nu, na 26 jaar ga ik stoppen. Ik ga alleen voor mijzelf en mijn partner zorgen.”

Wij wensen Ton het allerbeste en mooie jaren en danken hem voor een zeer prettige samenwerking.