Mohamed Acharki: ambassadeur van Buurtbemiddeling

Blije mensen zijn mensen die meedoen

Mohamed Acharki is al 30 jaar actief in volkshuisvesting. Met zijn ervaringen bij de gemeente Utrecht en diverse woningcorporaties heeft hij een scherpe blik ontwikkeld op volkshuisvesting en het betrekken van bewoners bij wat je doet.

Hij is al  zes jaar bestuurder bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Sinds november 2022 is hij bestuursvoorzitter bij woningstichting Rochdale.

Dit jaar voegt hij het ambassadeurschap voor buurtbemiddeling hier aan toe.

Voor Mohamed zijn huizen en geld geen doel op zich, maar middelen die kunnen bijdragen aan het welzijn van huurders.

Mohamed noemt de opgave van wooncorporaties tweeledig:

“Aan de ene kant gaat het natuurlijk om kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen. Zonder huis kun je niets. Aan de andere kant moet dat huis bijdragen aan het welzijn van mensen; het draait om het creëren van kansengelijkheid. ”

“Ik maak me oprecht druk om kansengelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen de maatschappij. Het mag niet uitmaken waar je geboren bent. Kinderen moeten zich overal goed kunnen ontwikkelen en gelukkig kunnen zijn. Want blije mensen maakt sterke mensen.”

Inzet op sterke buurten

Mohamed praat over het belang van wonen in een sterke buurt, waar mensen zich thuis voelen en het vanzelfsprekend vinden dat je betrokken bent bij wat er speelt en dus meedoet om een steentje bij te dragen aan de samenleving. Het gevoel dat je ertoe doet, op welke manier dan ook, is heel belangrijk.

Wooncorporaties kunnen hierin bijdragen door zich te verbinden met andere diensten en organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn; met gemeentelijke buurtteams die actief zijn.

Hij legt uit: “Mensen voelen zich verloren als ze worden uitgesloten. We moeten er allemaal aan werken om dit tegen te gaan.

Iedere buurt is anders. Generieke oplossingen hebben geen zin. Het antwoord ligt in de buurt zelf. Je moet naar de mensen toegaan en vragen naar de problemen die er spelen. Dan ontdekje wat nodig is. In buurt A zien ze graag dat meer politie op straat komt, in buurt B maken ze zich zorgen over hondenpoep. In overleg met de buurt samenwerken aan een buurt die schoon, heel en veilig is, op een manier die helemaal past bij die buurt, dát brengt het vertrouwen terug.”

Mensen zien en horen, daar ligt de oplossing

Mohameds visie en leidraad als bestuursvoorzitter  van Rochdale en bestuurder van Aedes is het versterken van een open mind en deze organisaties leren om te vragen wat nodig is aan de mensen om wie het gaat: aan de bewoners dus. Geen top-down-benadering, want het vinden van oplossingen is maatwerk. Hij omschrijft zijn bestuurdersrol als een positie van waaruit hij wil inspireren om anderen wonderen te laten verrichten.

“Een luisterend oor, vragen stellen, oprechte interesse tonen en de bereidheid om als organisatie de gevonden oplossingen te faciliteren zijn het antwoord. Juist als het schuurt, ben je goed bezig. Zo kun je als organisatie iets betekenen in de droom van mensen.”

Hij vertelt dat lang de eengezinswoning als ideaal voor elke huurder gezien werd.. Nu weten we dat veel mensen geïnteresseerd zijn in andere woonvormen. Neem de beheercoöperatie, waar huurders zelf (een deel van) het complex beheren zonder de woning te kopen. De corporatie kan huurders helpen zo’n oplossing te verwezenlijken .

Beleid uitvoeren met verstand en gevoel

In Nederland heerst een sterk gevoel van gelijkheid. Wat voor de één geldt, moet ook voor de ander gelden. Dit kan soms een obstakel zijn voor het gevarieerde maatwerk waar behoefte aan is. Regels, beleid, systemen zijn gericht op het gelijkheidsbeginsel, maar het is de kunst om het individu te blijven zien en horen. Verschillende mensen en situaties vragen om verschillende oplossingen,  is het uitgangspunt van Mohamed.

“Pas beleidsregels toe, maar blijf je verstand gebruiken. Waar menen blij worden van regels is het goed. Belemmeren de regels, dan moet het anders. . Iedere situatie is anders.”

Dicht bij de mensen

Mohamed is blij om te zien dat bij Rochdale het werken in nabijheid van de huurder goed georganiseerd is.

Hij noemt de wijkbeheerders en de buurtcoördinatoren die nauw samenwerken met huurders en andere organisaties om problemen te helpen oplossen. “Het is mooi om verder te bouwen aan het vorm geven van sterke buurten. Het is een opgave voor de hele samenleving om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord kan worden. ”

Ambassadeur van buurtbemiddeling

Mohamed is zeker niet onbekend met buurtbemiddeling. In zijn carrière zag hij de geboorte van buurtbemiddeling in Den Bosch en in Utrecht ontstaan.

Hij ziet buurtbemiddeling als mooie hulp bij allerlei vraagstukken waar je als wooncorporatie geen oplossing voor hebt. Je positie en belangen staan dat soms in de weg. . De rol van bemiddelaars als onafhankelijke derde aanwezigen bieden heel andere mogelijkheden.

“Buurtbemiddelaars zijn goud waard voor buurten. In Marokko, mijn geboorteland , kijkt men heel anders aan tegen het fenomeen vrijwilliger. Voor mij is dat met positieve energie beladen. Dankbaarheid is het gevoel dat meteen bij me opkomt.

Jullie zijn betekenisvol in wijken en buurten. Door laagdrempelig bij de buren te komen, voorkom je escalatie. Daarom werkt Buurtbemiddeling zo veel beter dan de tussenkomst van een andere instantie .”

Als ambassadeur zal hij zich inzetten om buurtbemiddeling een grotere bekendheid te geven binnen zijn uitgebreide netwerk, ook op landelijk niveau.

Dat Mohamed zijn aandacht en functie in wil zetten als ambassadeur voor buurtbemiddeling is een cadeau voor ons. Wij hopen op een langdurige samenwerking en grote toekomst met elkaar.