Interview met Marjolein Dekker

De kracht van verbinding

Buurtbemiddelaars en de buren die bemiddeld worden maken samen deel uit van de buurt. Deze verbinding is een grote kracht van buurtbemiddeling, aldus Marjolein Dekker. En zij kan dat weten want zij heeft zich 7 jaar lang als buurtbemiddelaar en coach ingezet bij BeterBuren. Sinds november 2021 maakt zij deel uit van ons bestuur.

Haar ervaringen als bemiddelaar gecombineerd met de helicopterview van de beleidsmaker die ze is, geven haar een brede kijk op buurtbemiddeling en BeterBuren in het bijzonder.

In dit interview vertelt Marjolein over haar ervaringen als vrijwilliger en bestuurslid bij BeterBuren, de overeenkomsten van dit werk met haar functie als strategisch adviseur/clustercoördinator afdeling Onderwijs in de gemeente Amsterdam en de waarde van buurtbemiddeling voor de gemeenschap.

Rode draad in Marjoleins verhaal is de kracht van verbinding.

Als buurtbemiddelaar leer je al snel dat er meerdere belevingen aan een situatie zitten. Iedereen heeft een eigen waarheid. Tot overeenstemming komen bij diverse belangen en wensen naar een gezamenlijk doel vraagt om vertellen en luisteren. Je hebt elkaar nodig om tot goede oplossingen te komen. Dit principe past Marjolein ook toe in haar werk voor de gemeente. Als buurtbemiddelaar voerde ze gesprekken met buren en als gemeentelijk beleidsmaker voert ze gesprekken met onder andere scholen, zorgpartners, politie, en mbo-studenten om beleid te ontwikkelen dat voor allen betere mogelijkheden creëert.

Het toezichthoudend bestuur van BeterBuren onderzoekt en ondersteunt de mogelijkheden van onze organisatie. Men bespreekt de kansen, kwetsbaarheden en uitdagingen. Samen met de organisatie wordt vorm gegeven aan deze aandachtspunten.

Marjolein noemt als voorbeeld de manier waarop BeterBuren zich in de coronatijd wist aan te passen aan het digitale bemiddelen. Met een snelle omslag konden wij met elkaar de vloed aan aanmeldingen blijven behandelen.

Het behouden van een goede aansluiting op de ontwikkelingen in de maatschappij is een belangrijk onderwerp.

Marjolein vertelt over het veranderende beeld op de stad. Er spelen veel ingewikkelde vraagstukken. Ze geeft voorbeelden van mensen die te klein wonen en geen kans hebben om te verhuizen, de combinatie van kwetsbare groepen die dicht op elkaar wonen en gentrificatie.

Ook de diversiteit aan culturen vraagt aandacht. Als medebewoners moeten bemiddelaars herkenbaar zijn voor alle buren. Marjolein ziet duidelijk de meerwaarde van een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen bediend kan worden. Aansluiting bij deze ontwikkelingen ziet Marjolein als belangrijk speerpunt.

Deze omstandigheden kunnen een zaak van burenoverlast gecompliceerd maken. Voor de bemiddelaars betekent dit meebewegen en aanpassen aan de klachten en behoeften van de bewoners, de (on)mogelijkheden die de verschillende mensen hebben en kennisvergroting. BeterBuren speelt hierop in door deze onderwerpen in de teams te behandelen en met het aanbieden van verdiepingstrainingen.

Dergelijke zaken kwam Marjolein ook tegen als bemiddelaar. Door bij de buren over de vloer te komen kom je direct in aanraking met de vraagstukken van onze maatschappij. Met deze ervaringen blijft ze beleid toetsen aan de menselijke maat.

Marjolein benadrukt dat BeterBuren binnen het geheel aan maatschappelijke diensten een belangrijke eigen plek heeft. Buurtbewoners zorgen zelf samen voor een betere leefwereld. Met hun eigen inzet blijven de oplossingen en verbeteringen daar waar het ‘t meest gewenst is: bij de mensen zelf. Marjolein ziet buurtbemiddeling als enorme waarde voor bewoners.

Het is bijzonder wat alle vrijwilligers doen om dit werk uit te voeren in hun vrije tijd voor buurtgenoten. Het is zeker niet altijd makkelijk om de soms heftige situaties te begeleiden, agendamanagement te voeren en andere obstakels te pareren, weet Marjolein uit ervaring.

Graag geeft ze daarom aan alle bemiddelaars mee: Blijf de lichtheid zien, behoud je nieuwsgierigheid en heb er vooral ook lol in.