Interview met een coach

Coaching: vanuit knelpunten naar mogelijkheden

Coaching binnen buurtbemiddeling is één van de diensten van BeterBuren.

Een coach helpt in één of twee gesprekken een individuele buur om te kunnen omgaan met de overlastsituatie en om het zelf aan te pakken. Ook als voorbereiding tot het bemiddelingsgesprek met de buur wordt coaching wel ingezet. Hierover vertelt coach Nico.

In het dagelijkse leven

Nico is Arbo-coördinator in het Nikhef, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Hier doet men op internationaal niveau onderzoek naar alles wat er in het atoom zit. Nico houdt in de gaten dat wetenschappers en technici zich tijdens de ontwikkeling en de bouw van wetenschappelijke opstellingen veilig en gezond gedragen en blijven.

Coaching voor BeterBuren is een heel andere activiteit van Nico. We laten hem zelf aan het woord:

Van botsende atoomdeeltjes naar botsende belangen

Tijdens mijn werkzaamheden merkte ik op hoe collega’s met elkaar omgingen. Ik had het gevoel dat daar veel verbetering te behalen was. Om die reden ben ik een opleiding tot trainer in communicatietrainingen gaan volgen. Daar leerde ik anderen bij te brengen hoe je met je eigen gedrag dat van anderen kan beïnvloeden en andersom. 

Ik had erg de behoefte dit in de praktijk toe te passen. Eén van de collega’s attendeerde me op BeterBuren. Ik vond dat een goed idee en na enige tijd bleek er plek in Oost en werd ik bemiddelaar.

Waarom coaching?

Bij de intake voor een bemiddeling gaat het er om beide buren aan te horen en voor te bereiden op het bemiddelingsgesprek. Ik zoek dan naar punten waarbij de buur, ter voorbereiding op de bemiddeling, geholpen kan worden in de communicatie. Vaak gaat dat over feedback, luisteren of de manier waarop een buur zich ten opzichte van de ander opstelt. Je kunt hierbij de buur een spiegel voorhouden of een voorzichtige tip geven.

Ik vind het prachtig om dit in een één op één situatie aan te gaan. Bij een bemiddelingsintake heb je hiervoor vaak niet genoeg tijd. Daarom wilde ik ook coach worden. Toen ik eenmaal de kans kreeg heb ik die met beide handen aangepakt. En inderdaad, prachtig om te doen!

Het belang van coaching: dieper ingaan op de individuele knelpunten

Eén op één coaching voegt veel toe aan de kans dat de buren daadwerkelijk tot elkaar doordringen. Tijdens een coaching kan je dieper ingaan op de knelpunten die een buur ondervindt in de omgang met de ander.

Voelt de buur zich gehoord? Welke gedrag ligt hieraan ten grondslag? Wat kan de buur er zelf aan doen? Hoe kan het dat feedback soms aanvallend overkomt? Wat maakt dat de andere buur in de weerstand raakt.

De manier waarop de ene buur zich verhoudt tot de ander kan erg bepalend zijn voor het verloop van de bemiddeling. Als een buur hier moeite mee heeft, loont het hier vooraf meer tijd aan te besteden. Hier vind ik coaching een krachtig middel.

Hoe langer ik bemiddel en coach hoe meer ik besef dat het naar boven krijgen van diepere drijfveren en knelpunten een kwetsbare zaak is. Hiervoor is tijd en aandacht nodig. En dat is wat coaching biedt.

Met liefde sparren

Als je tijdens een coaching vanuit een soort liefde kritisch met de buur weet te sparren ontstaan de mooiste gesprekken. Ik kan daar erg van genieten. Ik noem het bewust ‘sparren’. Ik vind het belangrijk dat een buur actief in het gesprek meedenkt over de knelpunten en de mogelijkheden. Ik zie mezelf daarin als gelijke, geef hier een daar een duwtje, of een lichte prikkel en denk mee. Ik vind het prachtig als we dan samen tot iets komen waarmee de buur verder kan. Vaak heb ik er dan zelf ook van geleerd. Dan stap ik deur uit met een brede glimlach.

Zo kwam tijdens een gesprek met een buur ‘feedback’ ter sprake. Ik voelde dat daar winst te behalen was en stelde een oefening voor. Ik legde haar de essentie van feedback uit. Daarna nam ik er een voorbeeld bij. Dit voorbeeld ging mij echter niet goed af. Op dat moment corrigeerde ze me met een betere uitwerking.

Niet gehinderd door mijn ego gaf ik haar een groots compliment. Ik vond het prachtig dat ze het meteen zo goed oppakte. Ik voelde me op dat moment een gelijkwaardig sparringpartner. Ik vond het inspirerend. Beiden hadden we ervan geleerd. Prachtig!

En weer die glimlach…op twee gezichten dit keer.