Geen oplossing?

Samen werken aan alternatieven

Gemiddeld wordt 74 % van de behandelde zaken door BeterBuren opgelost. Dit betekent dat 26% niet via buurtbemiddeling wordt opgelost.

Het is goed om te weten dat niet iedere burenoverlastzaak geschikt is voor buurtbemiddeling. De coördinator bekijkt iedere aanmelding en bepaalt of deze bemiddelbaar is.

De belangrijkste oorzaken waarom zaken ongeschikt zijn of niet tot een oplossing komen noemen we hier.

 1. Buren reageren niet op onze contactpogingen of wijzen bij voorbaat buurtbemiddeling af

2. Er is geen intrinsieke motivatie voor buurtbemiddeling, omdat de betrokkene

 • zich verplicht voelt door de verwijzende instantie om deel te nemen, zonder het zelf te willen.
 • liever een maatregel  ‘van bovenaf’ opgelegd ziet aan de buren.
 • een ander doel heeft dan buurtbemiddeling biedt.
 • te vaak van instantie naar instantie is verwezen en daardoor de motivatie is verloren om via buurtbemiddeling nog een poging te wagen.

3. Men is niet in staat om een bemiddeling te volgen of afspraken na te komen door:

 • belemmerende psychosociale factoren.
 • verslaving of andere problematiek die er speelt.
 • emotionele factoren (bijvoorbeeld angstig voor de buren).

4. De aanmelding komt te laat bij BeterBuren, waardoor het al te ver geëscaleerd is.

5. De melding is ongeschikt voor buurtbemiddeling.  Belemmeringen zijn:

 • De overlast betreft een bedrijf, dienst of instantie.
 • Er is sprake van geweld, storende psychische problematiek of verslaving.
 • Het betreft een familieproblematiek.
 • Eén van de buren heeft al voor een juridische weg gekozen.

Wat doet BeterBuren dan?

Belemmerende factoren worden besproken met de melder of met de directe verwijzer. Als de belemmering weggenomen kan worden, dan wordt de zaak alsnog doorgezet voor buurtbemiddeling of bieden wij de volgende alternatieven aan.

 • Men kan met hulp van BeterBuren zelf een brief schrijven aan de andere buur, een zogenaamde warme brief. (zie ook: artikel Warme Brieven) Zie hier een voorbeeld
 • De buur kan gebruik maken van een coach zodat men kan sparren over volgende stappen of aanpassingen. zie folder Coaching bij burenruzies
 • Buren die niet tot een oplossing komen, kunnen wel werken aan een overeenstemming over de wederzijdse omgangsvormen.
 • Bij het nagesprek, een aantal weken na de bemiddeling, kunnen we met de buren bespreken of zij alsnog een vervolg willen.
 • Is verder ingrijpen nodig en kunnen wij hier niets meer bieden, dan kunnen wij doorverwijzen. Dit kan in direct contact met de instantie mits toestemming van de betrokkene (warme doorverwijzing) of als advies aan de buur (koude doorverwijzing)

Samen bereiken we meer

Burenoverlast die niet kan worden opgelost is  frustrerend voor bewoners,  verwijzers,  de vrijwilligers die hiervoor in hun vrije tijd op pad gaan en de medewerkers. BeterBuren is ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. Dus hoe kunnen verwijzers en BeterBuren samen deze zaken voorkomen of oplossen?

Wat kunnen we samen doen?

 • Bij twijfel is vooraf overleg met BeterBuren mogelijk. Samen kan gekeken worden of de situatie geschikt is voor een bemiddeling of welke andere opties wij kunnen inzetten.
 • Soms kunnen verwijzers en BeterBuren gezamenlijk een situatie of persoon benaderen. In overleg met elkaar en met gebruikmaking van elkaars expertise kunnen zo meer gecompliceerde zaken hanteerbaar worden gemaakt.
 • Heeft de bewoner ondersteuning, dan is de medewerking van die begeleider mede bepalend voor de bemiddeling.
 • Twijfel je over de bereidwilligheid van de buur om een aanmelding te doen, doe het dan zelf. Praat met beide buren om de bereidheid tot bemiddeling duidelijk te krijgen. Aanmelden als men niet wil praten met de ander heeft weinig zin.
 • Een overlastmelding die snel moet worden beoordeeld kan gecheckt worden met een aantal korte standaardvragen en uitleg waardoor sneller duidelijk wordt of een melding voor verwijzing naar BeterBuren in aanmerking komt. Zie hier onze beslisboom.

Wij staan open voor nieuwe ideeën  om samen met u de buren nog beter te helpen als er burengedoe is. Neem  contact op als je hier meer over wilt weten of mee wil denken.