Warme Brieven

Buren schrijven zelf een uitnodiging naar de buren om overlast te bespreken

Je buren laten weten dat je last van hen hebt, is vaak moeilijker dan gedacht. Als de woede de overhand neemt, wil men nog wel eens stevig bonken of hard aanbellen om de buur te attenderen op diens overlast. En als daar een reactie op komt, is dat vaak een prima reden om van leer te trekken. Waarmee de kaarten in de burenrelatie geschud zijn. Of men wordt angstig en lijdt in stilte verder.

Met wat meer bedachtzaamheid in de communicatie kan er meer bereikt worden. Maar niet iedereen vindt de juiste woorden, toon en houding om op de buren af te stappen met een klacht.

In dergelijke gevallen kan er een brief geschreven worden. Niet zomaar een brief, maar een uitnodiging voor een gesprek. Warme brieven, zo worden deze brieven genoemd binnen buurtbemiddeling.

Warme brieven volgen een vast patroon waarin men de buur uitnodigt voor een gesprek, kort beschrijft waar men last van heeft en wat het effect is op diegene. Op onze website is een link naar de uitleg en hoe men zo’n brief opstelt, inclusief een voorbeeld.

Bewoners kunnen zelf aan de slag of sturen een proefexemplaar naar de coördinator van BeterBuren. Ook kunnen ze zo’n brief samen met een coach van BeterBuren opstellen.

Een warme brief kan ervoor zorgen dat buren op een rustige manier samen het probleem kunnen aanpakken of gezamenlijk kunnen besluiten dat buurtbemiddeling gewenst is.

Alvast wat tips voor het schrijven van een brief:

Wel doen:

  • Zoek een rustig moment om de brief te schrijven. Als u te emotioneel bent, is het moeilijk om een goede brief te schrijven.
  • Bedenk hoe het is als u zelf de brief zou ontvangen van de buren. Wat voor soort brief zou u willen lezen?
  • Houd de brief kort. Een lange brief komt over als een klaagzang en roept al snel irritatie op.
  • Blijf concreet en duidelijk. Noem duidelijk de overlast, bijvoorbeeld: muziekgeluiden ’s nachts na 22.00 uur.
  • Doe de brief in de brievenbus van uw buur. Plak hem dus niet op de deur.

Niet doen:

  • Beschuldigen. Schrijf niet: uw geluiden of uw gedrag, maar de geluiden.
  • Alvast oplossingen geven. Door direct oplossingen te noemen, lijkt het alsof de buur niet meer mag meedenken over een oplossing.