Stavaza

Landelijke resultaten buurtbemiddeling 2022

Inmiddels biedt 90% van de Nederlandse gemeenten haar inwoners buurtbemiddeling. Uit landelijke cijfers blijkt dat er in 2022 zo’n 19.000 aanmeldingen bij de buurtbemiddelingsorganisaties zijn binnengekomen. BeterBuren heeft hiervan 11% op zich genomen.

7 van de 10 aanmeldingen wordt opgelost via buurtbemiddeling.

Landelijk zijn er zo’n 3250 bemiddelaars actief, waarvan 250 bij BeterBuren.

Het unieke van buurtbemiddeling is dat de werkwijze nagenoeg overal hetzelfde is. Startende bemiddelaars dienen eerst de Gecertificeerde Basistraining Buurtbemiddeling te hebben gevolgd alvorens ze aan de slag mogen. BeterBuren beschikt over eigen trainers, die zowel trainingen voor buurtbemiddelaars als ook workshops voor bewoners organiseren. https://beterburen.nl/trainingen/

Que dites-vous?

Bij de aanmeldingen voor buurtbemiddeling zijn steeds vaker bewoners betrokken die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn. Op onze website staat in 15 talen wat buurtbemiddeling is. Heeft u iemand die u wilt doorverwijzen of uitleggen wat buurtbemiddeling is, kijk of de betreffende taal er tussen staat. https://beterburen.nl/internationaal/

Voorlichting voor (nieuwe) netwerkpartners

Op dinsdag 22 november organiseren wij van 9.30 tot 11.00 uur een voorlichting voor verwijzers. Heeft u nieuwe medewerkers waarvoor het handig is dat zij weten hoe buurtbemiddeling werkt en wanneer te verwijzen? Meld ze aan via ayse.Sikier@beterburen.nl

Heeft u meerdere medewerkers of een heel team, dan kunnen wij ook voorlichting op locatie verzorgen. Kijk voor tips ook op https://beterburen.nl/voor-verwijzers/

Tolken gezocht

BeterBuren is op zoek naar tolken Koerdisch, Farsi, Afghaans, Tigrinya t.b.v. bemiddelingsgesprekken. Tolken zijn hoognodige neutrale vertalers die in bemiddelingsgesprekken een belangrijke bijdrage leveren om buren weer tot elkaar te brengen. Tolken ontvangen van ons de training “Tolken binnen Buurtbemiddeling”.

Kent u mensen die bij ons als vrijwilliger zouden willen tolken? Of wellicht kennen uw contacten andere mensen die dit willen. U kunt hen verwijzen naar https://beterburen.nl/tolken-bij-bemiddeling/

Stagiaires gezocht

BeterBuren heeft momenteel plek voor:

Nieuwe coördinator Oud Zuid en Zuidoost

Per 1 september volgt Nicole Bank onze vertrekkende collega Marjan Vos op.  Nicole heeft inmiddels al kennisgemaakt met haar bemiddelaars en een aantal netwerkpartners. Onze netwerkpartners zijn belangrijk in een goede samenwerking bij het oplossen van burenoverlast. Wilt u kennismaken, neem gerust contact op. Nicole werkt dinsdag tot en met vrijdag en is bereikbaar op 085-9022810 of stuur een mail naar nicole.bank@beterburen.nl.