Overlast melden, bespreken, oplossen – wanneer wel en wanneer niet

Een melding over burenoverlast kan vaak via buurtbemiddeling opgelost worden.

Hoe eerder mensen het probleem willen aanpakken, hoe sneller er gewerkt kan worden aan verbetering van de situatie.

Als een bewoner zelf het probleem met de buren wil bespreken en oplossen en hier hulp bij nodig heeft, dan is BeterBuren de plek om naar toe te gaan.

Hanteerbaar en bespreekbaar

Bewoners kunnen een melding doen bij buurtbemiddeling NADAT zij eerst zelf met hun buren geprobeerd hebben te praten over het probleem. Vaak kan namelijk in dit stadium al helderheid en een oplossing gevonden worden.

Luikt dit niet, dan kan men een stapje verder gaan en onze dienst inschakelen bij dit burengesprek.

Problemen die nog niet te ver geëscaleerd zijn en waar nog over te praten valt zijn hier zeer geschikt voor.

Want zelf met elkaar de situatie bespreken en eigen afspraken met elkaar maken motiveert sterker dan een opgelegde oplossing door een buitenstaander.

Goede wil alleen is niet voldoende

Belangrijk is dat men dit ook moet KUNNEN.

Men moet ook de mogelijkheden hebben om de afspraken uit te voeren.

Er zijn situaties waar buurtbemiddeling niet geschikt is. Dit zijn zaken waarbij er bij (één van) de buren sprake is van

  • verslaving, geweld of een situatie waarbij men niet de capaciteit heeft afspraken uit te voeren
  • onvrijwillige deelname. Onderliggende belangen en onwil dwarsbomen een effectief gesprek.
  • een ander lopende procedure. Dit geeft één van de buren een machtsmiddel in handen die de verhoudingen ongelijk maakt en waarbij  buurtbemiddeling oneigenlijk ingezet wordt.

Twijfel over bemiddelbaarheid?

Verwijzers kunnen een zaak voorleggen en bespreken met de coördinator van BeterBuren.

Op de homepage van onze website zijn per werkgebied de contactgegevens van de betreffende coördinator te vinden. Ook een coördinator kan met jullie contact opnemen als er getwijfeld wordt over bemiddelbaarheid van een bewoner. Samen kan er gekeken worden wat de beste keuze is. Zie ook het artikel in deze NieuwsBrief Samenwerken in een conflictvaardige stad

BeterBuren streeft ernaar om iedereen die bemiddeling aanvraagt zo goed mogelijk bij te staan. En zolang de vraag en omstandigheden passen bij onze kennis, middelen en kunde, zetten onze bemiddelaars en medewerkers zich 100% in om bewoners te helpen op weg naar hun oplossing.

Lees ook onze verwijzerskaart: tips bij doorverwijzing naar BeterBuren