Samenwerken in een conflictvaardige stad

Problemen houden zich niet aan een protocol en behandelplan. Soms is een overkoepelende aanpak nodig. Bij Buurtbemiddeling zien we regelmatig dat de last die ervaren wordt van overhangende wasgoed of herrie van spelende kinderen een symptoom is van een groter geheel.

In veel gemeentes werken wooncorporaties, zorgaanbieders, politie en gemeente samen volgens vaste werkafspraken om gezamenlijk overlast efficiënter op te kunnen pakken.

Bij een burenconflict is inschakeling van Buurtbemiddeling de eerste optie.

Met een goede bemiddeling kan de lucht vaak geklaard worden. De communicatie en burenrelatie worden gestabiliseerd en er komt ruimte voor afspraken.

Maar dit is niet altijd voldoende. Bij complexe zaken is er vraag naar meer.

De expertise van andere organisaties is dan nodig.

Daar waar meerdere organisaties met een bewoner aan de slag gaan is een goede samenwerking belangrijk.

Dit vraagt om:

  • vertrouwen in elkaars kunnen
  • Durven (ver)delen van uitvoeringstaken
  • Aansluiting en overdracht om tot een voor de bewoner logisch geheel te komen
  • Flexibiliteit en creativiteit
  • De behoeften, zorg en mogelijkheden van de bewoner als uitgangspunt nemen.

Samenwerken met Beterburen

Wij houden ons bezig met de communicatie tussen buren en waar mogelijk en gewenst het organiseren van een bemiddelingsgesprek tussen beide buren. Probleem en burenrelatie wordt op deze manier besproken.

Buurtbemiddeling kan goed ingepast worden in een groter geheel.

Hoe kunnen we samenwerken?

  1. Een overleg met een coördinator van BeterBuren om handvatten te krijgen om bemiddeling bespreekbaar te maken bij eigen cliënten.
  2. Een coördinator van BeterBuren is betrokken in een voortraject met meerdere organisaties, waarna bemiddeling als potentieel inzetbaar middel naar de achtergrond verdwijnt om ingezet te kunnen worden als de tijd rijp is. De andere organisaties gaan dan eerst aan de slag.
  3. Een hulpverlener gaat met een bewoner mee ter ondersteuning bij een bemiddelingstraject.
  4. Een coördinator van BeterBuren kan met een instantie op bezoek gaan bij een bewoner om de mogelijkheid van Buurtbemiddeling te bespreken.

BeterBuren werkt al nauw samen met wooncorporaties, politie, gemeente en Meldpunten Zorg en Woonoverlast en HVO Querido en Leger des Heils. Wil je ook samen werken, weet ons dan te vinden.

Op een praktische manier samen conflicten helpen oplossen maakt het prettig wonen in de stad.