Wat je zelf laat zien krijg je terug

interview met bemiddelaar Willy

Ruim 10 jaar bemiddelt Willy bij BeterBuren. Hoog tijd voor een interview met deze ervaren bemiddelaarster uit Amsterdam Noord. Enthousiast vertelt zij hoe zij haar werk als buurtbemiddelaar ervaart

Tijdens haar baan als decaan bij het Zaanse Regio College rees Willy’s belangstelling voor mediation. Hierdoor geprikkeld begon zij in 2007 aan de scholing voor mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Onderdelen van het mediaten kon zij binnen haar vakgebied gebruiken. Vooral het de-escaleren van conflictsituaties en het werken vanuit belangen, gevoelens en emoties bleek een verrijking. Via-via hoorde zij over BeterBuren. Na een gesprek met Bente London was het duidelijk: hier kon Willy als buurtbemiddelaar haar mediation-vaardigheden inzetten.

Luisteren, vertrouwen en positiviteit

De grootste kracht van buurtbemiddeling is voor Willy het verruimen van het inzicht bij buren waardoor zij zelf vat krijgen op hun situatie en deze kunnen veranderen. Als bemiddelaar werk je mee om te zien waar mensen zelf toe in staat zijn.

Alles begint met het bieden van de ruimte aan de buren om hun verhaal te vertellen. Goed luisteren is hierbij een belangrijk gereedschap van de bemiddelaar. De buur wordt gehoord en kan zijn verhaal en emoties uiten. En zo creëert de buur, met de juiste begeleiding, zelf de mogelijkheid om open te staan voor nieuwe denkbeelden om zelf iets aan de situatie te verbeteren.

Ze benadrukt het vertrouwen dat je als bemiddelaar leert hebben in het zelfoplossend vermogen van mensen. Ervan uitgaan dat mensen neigen naar het positieve: rust in de relatie met hun omgeving. Wanneer buren tot dit inzicht komen is dit voor Willy één van de mooiste momenten uit een burengesprek.

Kijken in een spiegel

Dit werk heeft Willy geleerd om naast mensen te staan in hun verhaal. Door op een open manier en zonder oordeel het verhaal en de emoties te erkennen, kunnen buren binnen een veilige context hun hart luchten.

Dat dit soms veel kan vragen van een bemiddelaar schetst Willy als ‘het kijken in een spiegel’. Iedereen kent het gevoel van boosheid, frustratie en machteloosheid. Het kan ook antisympathieke gevoelens oproepen. Als bemiddelaar reflecteer je op je eigen emoties. De dynamiek achter deze gevoelens begrijpen helpt de bemiddelaar om neutraliteit te waarborgen en tot effectieve interventies te komen. Met oordeelloos begrip kan een bemiddelaar daadwerkelijk naast en niet tegenover of boven de buren staan.

Wat je zelf laat zien, krijg je terug

Iedere bemiddeling is anders. Dit maakt een bemiddeling vaak spannend. Willy weet hoe belangrijk het is om te zoeken naar je eigen rust voordat je de buren spreekt. Zoals Willy het beschrijft: na een goede voorbereiding is het de kunst om weer los te laten. Eigen verwachtingen en goede voornemens maken plaats voor anticiperen en reageren op wat de buren zelf bieden. Kom jij als bemiddelaar positief, belangstellend en kalm binnen, dan straalt dat uit op de buur. Ben jij zelf gespannen of sturend dan zal dit zeker ook overslaan op de ander.

Kortom: geen last hebben van jezelf tijdens een bemiddeling.

Een decennium buurtbemiddeling

10 Jaar buurtbemiddeling heeft Willy zelf ook veel opgeleverd. De wisselende samenwerking met de verschillende mede-bemiddelaars voedt nieuwe inzichten en mogelijkheden. Ook in de teambijeenkomsten bieden de verschillende visies van de andere bemiddelaars verrijking.

Het durven vertrouwen op het vermogen van mensen om op hun eigen, unieke manier zelf hun problemen op te kunnen lossen zonder sturing of oplossingen aan te dragen. Openheid heeft effect op een optimaal gesprek. Uiteindelijk wil iedereen het liefst dat de zaken goed gaan. En om daar te komen heeft iedereen andere krachten, middelen en mogelijkheden.

10 Jaar buurtbemiddeling betekent ook: blijven oefenen en leren.

Voor Willy is dat een door haar hart gedragen bijdrage aan een betere wereld voor iedereen.

Terug naar overzicht