Stavaza NieuwsBrief 24-1

Voorlichting voor verwijzers

In 2024 organiseert BeterBuren 4 keer een voorlichting voor medewerkers van onze netwerkpartners. Verwijzers zijn een belangrijke bron van tijdige doorverwijzing en aanmelding van bewoners die burenoverlast ervaren. Immers: des te eerder buurtbemiddeling wordt ingezet, des te minder burenruzies onnodig escaleren. In 2024 zijn de voorlichtingsbijeenkomsten op:

  • donderdag 7 maart
  • woensdag 5 juni
  • donderdag 26 september
  • donderdag 12 december

Aanmelden via Info@beterburen.nl Geef aan: Naam, functie, organisatie, email en telefoonnummer.
Wilt u liever een voorlichting voor een groep medewerkers op locatie, neem dan contact op.

De Zaanstreek zoekt extra bemiddelaars!!

Ook in de Zaanstreek wordt buurtbemiddeling veel ingezet. Extra bemiddelaars zijn daarom gewenst. Laat u dit vooral weten aan uw kennissen en bekenden. Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Inez de Jaegher via zaanstreek@beterburen.nl

Resultaten 2023

2023 is nog maar net voorbij, maar de organisatie kan nu als terugkijken op een succesvol jaar waarbij 2118 aanmeldingen zijn ontvangen. Dit is t.o.v. 2022 een kleine stijging, toen waren er 2103 aanmeldingen. Zowel bewoners als organisaties weten ons goed te vinden en buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten. Vroegtijdig inzetten is belangrijk omdat bewoners dan nog bereid zijn om in overleg te gaan met elkaar. De verdere resultaten van 2023 worden weergegeven in ons jaarverslag die vanaf 4 april is te lezen op onze website.