Stand van zaken dec. 2022

Financiële ondersteuning

Vesteda en Libra International. De particuliere verhuurders Vesteda en vastgoedmaatschappij Libra International hebben een financiële bijdrage gegeven aan BeterBuren ter ondersteuning van de inzet van buurtbemiddeling voor hun huurders.

Donaties hebben wij ontvangen van Rabo Clubsupport, Het Oranjefonds, t.b.v. het opzetten van een tolkenpool, KPN en particuliere donateurs

Samen met de gelden van onze vaste financierders kan BeterBuren dank zij deze bijdragen haar diensten verder ontwikkelen en buurtbemiddeling voor de bewoners in haar werkgebied blijven inzetten.

idee

Voorlichting voor verwijzers

Drie keer per jaar worden er informatieochtenden georganiseerd voor verwijzers en netwerkpartners. Onze werkwijze, samenwerking en mogelijkheden komen hier aan bod.

In 2023 vinden deze voorlichtingen plaats op 9 maart, 13 juli en 22 november. De voorlichtingen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 11.00 uur op het kantoor van Beterburen, IJselstraat 48 in Amsterdam.

Wil meer weten, dan kun je je opgeven bij ayse.sikier@beterburen.nl

Nieuwe folders

BeterBuren wil voor iedereen haar toegankelijkheid laag houden. Zij heeft daarom haar informatiefolders ‘Voorkom burenoverlast’ en ‘Coaching bij burenruzies’ aangepast. Net als onze algemene informatiefolder ‘Problemen met je buren?’ is de tekst opgesteld in B1-taalniveau zodat wij ook voor laaggeletterden beter leesbaar zijn. Ook de voorkant is verlevendigd met nieuwe illustraties. Zie ook https://beterburen.nl/folders/