samenwerking verlengd in 6 gemeenten

Amsterdam

In november verlengde Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningbouwcorporaties Eigen Haard, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Lieven de Key, Alliantie en Woonzorg Nederland de samenwerking met BeterBuren door de ondertekening van het convenant voor 2023-2026. Vanaf 2007 trekken de gemeente en de corporaties samen op als het gaat om buurtbemiddeling inzetten voor alle Amsterdammers. In 2004 startte BeterBuren in samenwerking met de gemeente en de politie voor het eerst met buurtbemiddeling in enkele stadsdelen.

Amstelland

Op 9 november ondertekenden de burgemeesters van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel samen met Eigen Haard en Rochdale één gezamenlijk vervolg convenant voor 2023-2026. De vier buurgemeenten en de corporaties besloten gezamenlijk hun samenwerking met BeterBuren voort te zetten. Ook zijn de 28 buurtbemiddelaars van Amstelland inzetbaar voor dit hele gebied. Amstelveen en Uithoorn zijn in 2004 gestart met buurtbemiddeling. Aalsmeer en Ouder-Amstel zijn hiermee gestart in 2014.  

Landsmeer

Ook Landsmeer heeft opnieuw samen met Eigen Haard en Rochdale de samenwerking voor 2 jaar verlengd. Beterburen verzorgt hier sinds 2015 buurtbemiddeling.

Onmisbaar

In 88% van de Nederlandse gemeenten wordt buurtbemiddeling aangeboden en is onmisbaar als laagdrempelige herstelvoorziening voor burgers. Gemiddeld wordt minimaal 70% van de aanmeldingen succesvol afgerond, zodat buren weer met elkaar praten en burenruzies niet verder escaleren. Bestuur en directie dan ook heel trots op de inzet van de 250 bemiddelaars die dit belangeloos doen naast hun werk of studie of na pension Dit werd ook benoemd door burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel die aanwezig was bij een intervisie van de Amstelland bemiddelaars en waar werd gesproken over wat er nodig is voor een conflictvaardige gemeente.