Basistraining Buurtbemiddeling

Basistraining Buurtbemiddeling


De basistraining bestaat uit 3 dagen waarvan de eerste 2 dagen aansluitend. De derde trainingsdag volgt na circa een half jaar. De bemiddelaar is dan ingewerkt en kan op deze laatste dag zijn / haar certificaat behalen.  De bemiddelaars ontvangen digitaal een trainingsboek en aan het einde van de training een certificaat.
De training is erkend door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Invulling trainingsdagen

Eerste trainingsdag

 • de rol van bemiddelaars en de bijpassende (non)verbale vaardigheden,
 • het doen van intakes,
 • het benaderen van buur II.

Tweede trainingsdag

 • het organiseren en begeleiden van bemiddelingsgesprekken,
 • de nadruk ligt op de praktijk en er wordt veel geoefend,
 • er is een tweede trainer aanwezig, zodat iedere deelnemer veel aandacht en feedback krijgt.

Derde trainingsdag

 • op maat wordt met de bemiddelaars praktijkvoorbeelden geoefend
 • we verdiepen op onderwerpen en situaties die bemiddelaars in het eerste half jaar zijn tegengekomen en nog extra aandacht willen geven.

Meer informatie en aanmelden

 • deze training wordt gegeven door Inez De Jaegher en Cathelijne Nijenhuis
 • data en locatie van training(en) gaan in overleg
 • of deelnemers kunnen aansluiten bij de training op 9 en 10 september 2022 en 18 maart 2023 in Wormer
 • voor meer informatie: inez.dejaegher@beterburen.nl, 06-24901151 of cathelijne.nijenhuis@beterburen.nl, 06-16612253