verdiepingstraining Omgaan met kwetsbare buren en complexe zaken

omgaan met kwetsbare buren en complexe zaken

Er is een sterke toename van bemiddelingen met kwetsbare buren en complexe zaken. Dat vraagt steeds maatwerk. Er is geen definitie die aangeeft of een buur wel of niet kwetsbaar is; er is geen handboek waarin staat hoe je met alle kwetsbare buren om moet gaan. Maatwerk is de sleutel naar bemiddelingen met veiligheid, verbinding en vertrouwen.

Observeren is daarbij het uitgangspunt. Het geeft ons handvatten om te onderzoeken hoe je op de behoefte van een kwetsbare buur kunt aansluiten.

Indien nodig, kun je vanuit observaties, opmerkelijk gedrag bespreekbaar maken met een buur, co of coördinator. Observaties geven je ook informatie om te onderzoeken hoe en of een buur bemiddelbaar is.

Daarom staan we in de ochtend stil bij observeren en aansluiten, zodat we in contact met buren maatwerk kunnen leveren. Als kapstok gebruiken we daarbij drie veelvoorkomende kwetsbaarheden die we in bemiddelingen tegenkomen: licht verstandelijk beperking, autisme en depressie.

In de middag krijgen bemiddelaars antwoord op de vragen:

 • Hoe kun je op het brein-niveau van een buur verbinding maken?
 • Welke praktische tips en vaardigheden kunnen bemiddelaars inzetten, zodat je kwetsbare buren recht doet en deze, soms complexe zaken, tot een goed einde kunnen brengen?
 • Hoe kunnen we ondersteuners van kwetsbare buren een effectieve rol geven?
 • Wanneer is een buur niet voor bemiddeling geschikt en hoe kun je daar op anticiperen?

informatie en contact

 • Deze dagtraining kan ook in aangepaste en verkorte vorm (digitaal) in combinatie met een teambijeenkomst voor bemiddelaars gegeven worden.
 • Deze training wordt gegeven door Cathelijne Nijenhuis, cathelijne.nijenhuis@beterburen.nl, 06-16612253

Eerdere afnemers

 • Tineke Posthoorn, Buurtbemiddeling Midden Drenthe
 • Asha Mithoe, Buurtbemiddeling Alphen aan den Rijn
 • Caroline Eshuis, Buurtbemiddeling Hilversum
 • Monique Dokter, Buurtbemiddeling Hilversum
 • Hetty de Bruin, Buurtbemiddeling Hoogeveen en De Wolden