Mensen met een LVB en buurtbemiddeling

Licht verstandelijke beperking is geen beperking voor buurtbemiddeling

In Nederland leven naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) We spreken van een LVB als er sprake is van verminderde cognitieve- én verminderde adaptieve vaardigheden. Deze beperkingen kunnen in het dagelijks leven voor mensen met een LVB tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand niet goed begrijpt wat er om hem of haar heen gebeurt, wat er van hen verwacht wordt of wat mensen hen vertellen. Vaak verhult diegene zijn of haar onbegrip uit schaamte of door veel vervelende ervaringen in het verle­den. LVB wordt daardoor niet altijd onderkend of pas gezien als er al problemen zijn ontstaan.

Ook bij BeterBuren hebben wij zaken waarbij mensen met een LVB zijn betrokken. Problemen tussen buren kunnen simpelweg ontstaan door­dat een buur niet zo goed begrijpt wat een ander probeert duidelijk te maken, bijvoorbeeld door de manier waaróp dit gebeurt.

Verwijzers of bekenden kunnen mensen met een LVB de weg naar buurtbemiddeling wijzen. Want  – en mis­schien zelfs júist – in die situaties kan buurtbemid­de­ling helpen. Een bemiddelingsgesprek is er immers vooral op gericht om bij beide buren meer begrip te laten ontstaan voor de situatie van de ander.

Wat betekent het in de buurtbemiddelingspraktijk als je te maken hebt met mensen met een LVB?

In onze bemiddelingspraktijk komt het voor dat je te maken hebt met mensen die informatie minder snel kunnen verwerken, minder goed zijn in het oplossen van problemen, niet goed weten hoe zij met een ander kunnen communiceren of de oorzaak van een probleem buiten zichzelf zoeken. Het zijn kenmerken die ervoor kunnen zorgen dat een probleem tussen buren erg groot wordt. Onze buurtbemiddelaars zetten er dan op in dat de buur voldoende rust en ruimte krijgt om vragen te stellen en de tijd en (goed afgestemde!) uitleg krijgt om te begrijpen waar het probleem precies uit bestaat. Zij leren hoe je kunt herkennen of mensen niet goed kunnen volgen wat er gezegd wordt. En dat je veel kunt winnen door voldoende tijd en rust in te bouwen in bemiddelings­gesprekken.

Wat doet BeterBuren om de toegang tot en het gebruik van buurtbemiddeling makke­lijker te maken?

Bij het opstellen van de teksten voor de site en de folders letten we erop dat we de informatie niet te ingewikkeld maken. Informatie wordt ondersteunt met illustraties en korte video’s.

Meer tips:

  • Oprechte belangstelling en vanuit gelijkwaardigheid communiceren
  • Geef duidelijk het doel en context van het gesprek aan
  • Gebruik korte zinnen met helder woordgebruik
  • Blijf concreet en verduidelijk met voorbeelden
  • Stel steeds één vraag over één onderwerp
  • Controleer of de boodschap is overgekomen
  • Stel geen wat-als of stel-dat vragen