Lastige zaken: discriminatie

Buren kunnen elkaar het leven soms knap lastig maken. De ene keer gaat het over een duidelijk en praktisch onderwerp waar men verschillend mee om wil gaan. De andere keer speelt er meer mee dat niet zo makkelijk naar de oppervlakte van een gesprek gehaald kan worden. Een voorbeeld hiervan is discriminatie.

Een beetje minder mens

Discriminatie op huidskleur, afkomst, geloof, cultuur, sekse, seksuele oriëntatie of een handicap is een manier om een waardeoordeel uit te spreken over een mens. Meestal niet ten goede voor diegene.

Door afwijzend en negatief gedrag kan het zo ver gaan dat veiligheid, leefbaarheid en welzijn flink worden aangetast.

Meningen op grond van gevoel en eigen overtuiging geven in dergelijke gevallen een meerwaarde aan de discriminator en minder waarde aan degene die gediscrimineerd wordt. Waarmee men zichzelf toestemming geeft de ander ook niet meer helemaal als medemens hoeft te behandelen.

Buurtbemiddeling biedt ontmoeting

Onbekend maakt onbemind. Helaas gaat dit ook op in discriminatiezaken. Wat kun je inzetten om hier verandering in te brengen? Een echte één-op-één-ontmoeting kan ruimte scheppen om elkaar wat beter te leren kennen.

Buurtbemiddeling is hier een uitstekend middel voor. Men gaat niet zomaar met elkaar om de tafel zitten als het wantrouwen groot is. Maar met de voorbereiding en begeleiding van bemiddelaars kunnen er duidelijke gedragsregels vastgelegd worden waarbij beide buren zich veilig voelen.

Geen wonder, wel een stap

De praktijk laat zien dat een begeleid gesprek waarbij kennismaking en toenadering het doel is, buren op een ander manier naar elkaar leren kijken.

Zonder de verschillen tussen de buren weg te nemen wordt er gewerkt aan het restaureren van het mensbeeld van elkaar. Pas daarna kan gepraat worden over hoe men met elkaar kan omgaan.

Nu is het wegnemen van vooroordelen en wantrouwen niet met één gesprek opgelost. Wat wel belangrijk is, is dat de bewustwording over het eigen gedrag en de effecten hiervan op de ander in gang is gezet.

Wat kun je doen als je gediscrimineerd wordt?

  1. Vind eerst je rust en waardigheid terug.
  2. Zorg dat je niet overstuur en emotioneel reageert, maar maak je klaar om de ander jouw kant duidelijk te maken.
  3. Spreek de ander erop aan. Zeg wat de opmerking voor jou betekent. Leg ook uit waarom het je stoort en vraag degene ermee te stoppen.
  4. Als dit een stap te ver is, kijk dan of iemand je hiermee kan helpen.
  5. Kom je er niet uit of gebeurt het regelmatig, neem dan contact op met buurtbemiddeling.
  6. Je kunt discriminatie ook melden bij het meldpunt discriminatie.

Informatie over achtergronden, cijfers en melding: landelijk meldpunt www.discriminatie.nl