Interview Frannie Herder

Interview Frannie Herder, adviseur Buurtbemiddeling bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Twintig jaar samen stappen zetten en meer bereiken

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert al twintig jaar de methodiek buurtbemiddeling. Dat klinkt nogal abstract maar komt hierop neer: in samenwerking met coördinatoren buurtbemiddeling werken we aan de kwaliteit van deze landelijke uniforme werkwijze. Wat werkt en wat is minder effectief, wat zijn nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op de werkwijze en hoe kunnen we daar mee omgaan? Dit soort vragen wordt onder de loep genomen om de uitvoering constant te verbeteren. Die samenwerking in een stevig landelijk netwerk van buurtbemiddelingsorganisaties is van onschatbare waarde. Als adviseur buurtbemiddeling ben ik er al 16 jaar met veel plezier bij betrokken.

Samen veel bereikt

Wat we gezamenlijk hebben bereikt in deze samenwerking is bijzonder: er zijn landelijke promotiecampagnes ontwikkeld zoals Datismakkelijkpraten en de website Problemenmetjeburen.nl waar inwoners informatie kunnen vinden.

Allerlei documenten zijn voor iedereen beschikbaar op onze website. Zoals het handboek buurtbemiddeling, praktijkwijzers met tips en advies over diverse zaken, bijvoorbeeld over financiering, promotie of het omgaan met nieuwkomers en complexe casuïstiek. Ook zijn er al 21 vertalingen van de werkwijze van buurtbemiddeling gemaakt.

Het CCV certificeert basistrainingen en projecten buurtbemiddeling op basis van kwaliteitseisen die in samenwerking met de praktijk zijn opgesteld.

Dit jaar ontwikkelen we samen een nieuw, modern registratiesysteem voor buurtbemiddelingsorganisaties.

Jaarlijks maken we de Benchmark Buurtbemiddeling die inzicht geeft in de landelijke trends. De benchmark wordt ook zeer gewaardeerd door onze opdrachtgever het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de resultaten trekken we altijd aandacht van de media. Dat helpt natuurlijk de naamsbekendheid van buurtbemiddeling te vergroten.

Het CCV werkt ook aan de aanpak van structurele, ernstiger vormen van woonoverlast. Hoe we dat doen, lees je op onze website www.hetccv-woonoverlast.nl.

Succesvol, snel, goedkoop

Dankzij deze gezamenlijke inspanningen kunnen we een uniforme, succesvolle dienst leveren tegen relatief lage kosten. Nieuwe gemeenten hebben eenvoudig toegang tot goed uitgewerkte methodieken en kunnen snel aan de slag door samen te werken met ervaren organisaties.

De toekomst vraagt om nog meer samenwerking, vooral tussen de kleinere bemiddelingsorganisaties. Door nauw samen te werken of zelfs te fuseren kunnen zij effectiever werken en hun voortbestaan beter borgen.

Uitblinker

Een samenwerking van deze omvang kent altijd organisaties die meer bijdragen dan anderen. BeterBuren is een van die uitblinkers. Hun actieve bijdrage is van groot belang geweest voor de groei en kwaliteit van buurtbemiddeling. Zo was Bente London vanaf dag 1 actief in de Adviescommissie Kwaliteit die de kwaliteitscertificering ontwikkelde. Bovendien schreef ze mee aan het handboek buurtbemiddeling en is ze een van de kartrekkers van het nieuwe registratiesysteem.

BeterBuren is niet alleen een prettige samenwerkingspartner, maar ook vaak het gezicht van buurtbemiddeling in de publiciteit. Of het nu op radio, televisie of in de geschreven pers is, Bente heeft Nederland herhaaldelijk laten zien wat buurtbemiddeling kan betekenen voor mensen met een burenconflict. En dat blijft nodig.

Samen het verschil maken

In een tijd met toenemende spanningen, waar inwoners vaak tegenover elkaar staan, niet naar elkaar willen luisteren, en verwachten of zelfs eisen dat anderen hun problemen oplossen, kan buurtbemiddeling het verschil maken.

Nu kunnen mensen een beroep doen op buurtbemiddeling in negen van de tien gemeenten. Wij streven ernaar dat álle inwoners van Nederland gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling om weer veilig en prettig te wonen. In samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbemiddelingsorganisaties gaan we die ambitie waarmaken. Het motto van het CCV is niet voor niets ‘Veiligheid maken we samen’.