Ieder z’n deel

Samenwerking met andere diensten

Niet alle meldingen die bij BeterBuren binnenkomen zijn even eenduidig. Soms speelt er meer dan alleen een burenprobleem. Dan is het nodig dat meerdere partijen betrokken worden in een probleemsituatie.

Zo ook bij Willem. Hij woont eindelijk in een eigen appartement na jaren van huis naar huis te zijn gegaan. Alles okay, behalve dan de buurman, die stoort hem, vaak op momenten dat het helemaal niet uitkomt. Bijvoorbeeld als hij een emotionele uitbarsting heeft op één van de momenten die hem de zenuwen geven, zoals een brief van de bijstand of gemeente.

Op zo’n moment staat de buurman voor zijn deur om te klagen over herrie. Nou, dat kan Willem er dan net niet bij hebben.

En daarbij zet diezelfde buurman zijn muziek ook vaak hard aan. Niet eens met Willems favoriete deuntjes. Maar als Willem daarover begint, wordt de buurman alleen maar boos en jaagt hem weg.

Brieven heeft hij geschreven. Naar de wooncorporatie, naar de gemeente en zelfs naar de burgemeester. En niemand die wat doet.

Inmiddels zijn er al meerdere gesprekken met Willem gevoerd door de wooncorporatie en maatschappelijk werk. Ook iemand van de gemeente is al eens langs geweest. Willem heeft er niets aan, want ze willen allemaal dat hij dit zelf opknapt met zijn buurman. En dat lukt dus niet. En dus blijft Willem klagen.

In het gemeentehuis zitten een maatschappelijk werkster, de woonconsulent van de wooncorporatie, een beleidsadviseur en buurtbemiddeling om de tafel. Wat kunnen we bieden om Willem het beste helpen? Welke acties kunnen worden ondernomen en wie doet wat?

Als er een plan gemaakt kan worden, dan is dat iets om met Willem te bespreken.

Omdat Willem nogal snel emotioneel reageert en er meerdere problemen spelen, zal het contact gestart worden door degene voor wie Willem het meest openstaat. Dat is de maatschappelijk werkster. Samen met de woonconsulent zal zij naar Willem toe gaan.

Zij zal met hem bespreken wat de mogelijkheden zijn voor Willem zelf en samen met hem vervolgstappen plannen. Ook buurtbemiddeling zal worden besproken.

Zodra Willem weer wat meer ruimte heeft om met zijn buurman in gesprek te gaan kan buurtbemiddeling aan de slag. Op de achtergrond blijft de hulp aan Willem doorlopen.

Coördinator en bemiddelaars werken samen aan de bemiddelingszaak. Terwijl de coördinator door de andere diensten op de hoogte gehouden wordt met ter zake doende informatie over Willems situatie, verzorgen de bemiddelaars de buurtbemiddelingsgesprekken met beide buren.

Buurtbemiddeling concentreert zich op haar eigen taak en de begeleiding voor Willem wordt geboden door anderen die hierin gespecialiseerd zijn.

Op deze manier blijft de ondersteuning voor Willem gestroomlijnd, overzichtelijk en gericht op effectiviteit en oplossing.