De klachtenkoffer bij geluidsoverlast

Meer dan 43% van de meldingen die bij BeterBuren binnenkomen, gaan over geluidsoverlast. Niet altijd zijn de bronnen van overlast te achterhalen. Dan kan een geluidsonderzoek via meting gewenst zijn. Wat schuilt er achter zo’n geluidsonderzoek?

Meindert de Boer is akoestisch adviseur bij BurenlawaaiNu. Dit bedrijf verzorgt geluidsmetingen en -analyses en biedt akoestisch advies rondom burenlawaai. Hij legt uit wat er zoals gebeurt bij een geluidsonderzoek.

Een akoestisch adviseur meet en draagt oplossingsrichtingen aan bij diverse soorten overlast. Zij sporen de geluidsbron op die de klacht veroorzaakt. 

Geluidsoverlast kan vele oorzaken hebben. Het gaat niet alleen om hoge en lage frequenties. Ook wordt er een verschil gemaakt tussen luchtgeluid (spraak, radio/TV) en contactgeluid (stommelen/bonken) of installatiegeluid (ventilatie). Denk eens aan bromtonen van een pomp of een spanningshuisje 100 meter verderop. Ook de constructie van een huis of buren die herrie maken of er zit een zoem in iemands oren (tinnitus). De situaties zijn zeer divers en vragen in elke situatie weer om de juiste maatgevende expertise. Meindert vertelt hier meer over.

Als buren er samen er na buurtbemiddeling niet uitkomen, kunnen huiseigenaren een onafhankelijk geluidsonderzoek laten verrichten door middel van een duurmeting. 

Hamers en koffers

Meindert:  “Metingen naar geluid kunnen op velerlei wijze. Dit is geheel afhankelijk van de klacht. Gaat de klacht bijvoorbeeld over hoog- en laagfrequent dan gebruiken we een geluidmeter die de hele lage of hele hoge tonen spectraal goed zichtbaar krijgen. Gaat de klacht over contactgeluid dan zetten we het hamerapparaat (nabootsing looppatronen) in en meten we het contactgeluid in de vertrekken eronder of er naast. Bij het luchtgeluid (hinder spraak, TV of radio) zetten we ruisbron in voor het meten van het zendniveau en ontvangstniveau van een bepaalde woning scheidende constructie. Kortom het is vrij breed welke instrument en welke geluidmeter ingezet wordt.”

Meindert gaat verder: “Maar als het over burenlawaai gaat, veroorzaakt door leefpatronen dan zetten we een klachtenkoffer in. Deze koffer is een afgesloten meetkoffer met hierin een geluidmeter, accu en regelstation. Uit de koffer komt een microfoon en een radiografische handbediening. De koffer wordt in de ruimte gezet waar de meeste overlast wordt ervaren. De klager kan dan bij een klacht op de knop drukken waarna de meter geactiveerd wordt en het geluid wordt opgenomen. Zo kan de klager tot 2 weken lang alle klachten zelf vastleggen. De meter neemt het getal van de decibels op. De geluidsmeter kan worden ingezet bij langdurige overlastdossiers waar buurtbemiddeling niet meer toepasbaar is.”

Analyse en advies

Na 2 weken komt de koffer met de meetgegevens terug. Dan gaan  analisten aan de slag met de fragmenten die de buur heeft opgenomen. Hierbij worden de pieken gerapporteerd. Daarna gaat het rapport door naar de akoestische adviseur die dit omzet naar een advies. Met dit advies kan aan geluidsoverlast aangepakt worden. En als dat bijdraagt tot een betere burenrelatie, is dat voor iedereen dubbele winst.