Interview met Marjolein Dekker

De kracht van verbinding Buurtbemiddelaars en de buren die bemiddeld worden maken samen deel uit van de buurt. Deze verbinding is een grote kracht van buurtbemiddeling, aldus Marjolein Dekker. En zij kan dat weten want zij heeft zich 7 jaar lang als buurtbemiddelaar en coach ingezet bij BeterBuren. Sinds november 2021 maakt zij deel uit […]

Mensen met een LVB en buurtbemiddeling

Licht verstandelijke beperking is geen beperking voor buurtbemiddeling In Nederland leven naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) We spreken van een LVB als er sprake is van verminderde cognitieve- én verminderde adaptieve vaardigheden. Deze beperkingen kunnen in het dagelijks leven voor mensen met een LVB tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld […]

En hier weer een praktijkverhaal

Schreeuwen in de nacht De klachten over geluidsoverlast hadden ze een jaar niet uitgesproken. Want ze wisten dat hun bovenbuurjongen problemen had met zijn emoties. Vooral in de weekenden kon hij plotseling flink te keer gaan: schreeuwen, gooien met spullen, en stampen. De eerste keren dat zij dit hoorden, schrokken ze zich wild en hadden […]

Stavaza mei 2023

Meer nieuws en informatie Jaarcijfers 2022 Na twee jaar als samenleving om te moeten gaan met de restricties die de coronapandemie met zich meebracht, kenmerkte 2022 zich door afschaling van de coronamaatregelen. Bemiddelaars konden het hele jaar weer op huisbezoek en het was ook weer mogelijk live bemiddelingsgesprekken met buren te organiseren. De aanmeldingen daalden […]

Vrijwilligersfunctie Tolken

Tolken gezocht BeterBuren werkt samen met vrijwilligers die als tolk optreden tijdens meldingen en bemiddelingen. Onze tolken zijn opgeleid in de aspecten en het traject van buurtbemiddeling. Zij hebben de training Tolken bij Buurtbemiddeling gevolgd. BeterBuren is de enige organisatie die deze praktische training biedt. Al onze tolken zijn native speakers. Zij ondersteunen niet alleen […]

Een bemiddelaar vertelt …

In deze nieuwe rubriek komen onze bemiddelaars zelf aan het woord. Een boeiend kijkje op de werkvloer! Deze keer neemt bemiddelaar Ruth je mee naar een verrassend bemiddelingsgesprek. Spraakverwarring? Hier gaan de bemiddelaars met de woelige stroom mee… De casus  Buur 1, een buur met Pakistaanse roots die slecht Nederlands spreekt. Via een tolkende neef […]

Bewonersvoorlichting

Bewoners leren over buurtbemiddeling Als BeterBuren een voorlichting aan bewoners geeft, dan wordt het altijd een geanimeerd gesprek. Na uitleg van ons werk en de conflictoplossende methodiek die wij toepassen vliegen de voorbeelden je om de oren. Vrijwel iedereen heeft wel eens mot met de buren. Zo ook bij de voorlichting die het wijkteam had […]

Praktijkverhaal met eenden

Eenden vallen huis aan De halve buurt irriteerde zich aan het gedrag van moeder en dochter die de eenden voerden. En het waren behoorlijk opdringerige eenden. In het slootje achter de woningen werd het langzamerhand een lopend buffet voor de eenden. Inclusief herrie en vervuiling van de naburige tuinen. Al zo vaak werd er bij […]

20 jaar buurtbemiddeling in de Zaanstreek

Op 29 september vierde Beterburen Zaanstad-Wormerland haar 20ste verjaardag. Projectleider Inez De Jaegher en medewerkster Sonja Klopper organiseerden hiervoor een feestelijke bijeenkomst in de oude Koekfabriek van Verkade. Een mooie plek om dit Zaanse feit te vieren. In 2003 startte buurtbemiddeling met slechts 6 bemiddelaars in de kleurenbuurt in Zaandam. Ze behandelden dat jaar 51 […]

samenwerking verlengd in 6 gemeenten

Amsterdam In november verlengde Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningbouwcorporaties Eigen Haard, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Lieven de Key, Alliantie en Woonzorg Nederland de samenwerking met BeterBuren door de ondertekening van het convenant voor 2023-2026. Vanaf 2007 trekken de gemeente en de corporaties samen op als het gaat om buurtbemiddeling inzetten voor alle Amsterdammers. In 2004 […]

Meer weten?

Neem contact met ons op