Een bemiddelaar vertelt… Willem

Bemiddelaar en coach Willem viert binnenkort zijn 15-jarig jubileum bij BeterBuren. “HET GAAT EROM DAT MENSEN WEER MET ELKAAR GAAN PRATEN” interview: Ruth De start ‘Als voorbereiding op mijn pensioen zocht ik naar vrijwilligerswerk en kwam bij buurtbemiddeling uit, via een artikel dat ik las. Uit praktisch oogpunt vond ik het ideaal, het werk was […]

Praktijkverhaal over samenwerken en creatieve oplossingen

Zorg en overlast – over man en muis Het begon met een muis die door de keuken rende. Petra wist dat waar één muis is, er meer moeten zijn. En ze had ook een vermoeden waar de muizen vandaan kwamen. Al langere tijd maakte ze zich zorgen over haar buurman Johan. Sinds de dood van […]

Nieuws uit de de organisatie – help je mee?

Vertrek directeurDe directeur van BeterBuren, Bente London, heeft aangekondigd in 2024 de organisatie na 18 jaar te verlaten. De organisatie is daarom op zoek naar een enthousiaste directeur die BeterBuren vanaf de zomer verder gaat begeleiden. Help je mee de ideale opvolger te vinden?  We vragen je de vacature breed te delen. Reageren op de […]

Stavaza NieuwsBrief 24-1

Voorlichting voor verwijzers In 2024 organiseert BeterBuren 4 keer een voorlichting voor medewerkers van onze netwerkpartners. Verwijzers zijn een belangrijke bron van tijdige doorverwijzing en aanmelding van bewoners die burenoverlast ervaren. Immers: des te eerder buurtbemiddeling wordt ingezet, des te minder burenruzies onnodig escaleren. In 2024 zijn de voorlichtingsbijeenkomsten op: Aanmelden via Info@beterburen.nl Geef aan: […]

Nicole Bank, coördinator

Nicole Bank, de nieuwe coördinator van de stadsdelen Amsterdam Zuidoost en Oud-Zuid, stelt zich voor.  “ONZE BEMIDDELAARS DOEN HET MET HUN HART” Interview: Ruth Wie is Nicole Nicole is gestart per 1 september 2023 en komt uit de Jeugdzorg, waar zij afgelopen 14 jaar heeft gewerkt. Nicole vertelt: Voor die tijd heb ik jaren gewerkt […]

Stavaza

Landelijke resultaten buurtbemiddeling 2022 Inmiddels biedt 90% van de Nederlandse gemeenten haar inwoners buurtbemiddeling. Uit landelijke cijfers blijkt dat er in 2022 zo’n 19.000 aanmeldingen bij de buurtbemiddelingsorganisaties zijn binnengekomen. BeterBuren heeft hiervan 11% op zich genomen. 7 van de 10 aanmeldingen wordt opgelost via buurtbemiddeling. Landelijk zijn er zo’n 3250 bemiddelaars actief, waarvan 250 […]

Een bemiddelaar vertelt… Nynke

Mijmerend over mijn bemiddelingen Op een rustige middag mijmer ik over de zaken waar ik de laatste jaren als buurtbemiddelaar bij betrokken was. Eén voor één laat ik ze de revue passeren. Wat is me bijgebleven, wat verwondert me? De buur die zó bang was voor de hond van de buurvrouw, dat ze de galerij […]

Geen oplossing?

Samen werken aan alternatieven Gemiddeld wordt 74 % van de behandelde zaken door BeterBuren opgelost. Dit betekent dat 26% niet via buurtbemiddeling wordt opgelost. Het is goed om te weten dat niet iedere burenoverlastzaak geschikt is voor buurtbemiddeling. De coördinator bekijkt iedere aanmelding en bepaalt of deze bemiddelbaar is. De belangrijkste oorzaken waarom zaken ongeschikt […]

Warme Brieven

Buren schrijven zelf een uitnodiging naar de buren om overlast te bespreken Je buren laten weten dat je last van hen hebt, is vaak moeilijker dan gedacht. Als de woede de overhand neemt, wil men nog wel eens stevig bonken of hard aanbellen om de buur te attenderen op diens overlast. En als daar een […]

Mohamed Acharki: ambassadeur van Buurtbemiddeling

Blije mensen zijn mensen die meedoen Mohamed Acharki is al 30 jaar actief in volkshuisvesting. Met zijn ervaringen bij de gemeente Utrecht en diverse woningcorporaties heeft hij een scherpe blik ontwikkeld op volkshuisvesting en het betrekken van bewoners bij wat je doet. Hij is al  zes jaar bestuurder bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Sinds […]

Meer weten?

Neem contact met ons op