Stavaza

Landelijke resultaten buurtbemiddeling 2022 Inmiddels biedt 90% van de Nederlandse gemeenten haar inwoners buurtbemiddeling. Uit landelijke cijfers blijkt dat er in 2022 zo’n 19.000 aanmeldingen bij de buurtbemiddelingsorganisaties zijn binnengekomen. BeterBuren heeft hiervan 11% op zich genomen. 7 van de 10 aanmeldingen wordt opgelost via buurtbemiddeling. Landelijk zijn er zo’n 3250 bemiddelaars actief, waarvan 250 […]

Een bemiddelaar vertelt… Nynke

Mijmerend over mijn bemiddelingen Op een rustige middag mijmer ik over de zaken waar ik de laatste jaren als buurtbemiddelaar bij betrokken was. Eén voor één laat ik ze de revue passeren. Wat is me bijgebleven, wat verwondert me? De buur die zó bang was voor de hond van de buurvrouw, dat ze de galerij […]

Geen oplossing?

Samen werken aan alternatieven Gemiddeld wordt 74 % van de behandelde zaken door BeterBuren opgelost. Dit betekent dat 26% niet via buurtbemiddeling wordt opgelost. Het is goed om te weten dat niet iedere burenoverlastzaak geschikt is voor buurtbemiddeling. De coördinator bekijkt iedere aanmelding en bepaalt of deze bemiddelbaar is. De belangrijkste oorzaken waarom zaken ongeschikt […]

Warme Brieven

Buren schrijven zelf een uitnodiging naar de buren om overlast te bespreken Je buren laten weten dat je last van hen hebt, is vaak moeilijker dan gedacht. Als de woede de overhand neemt, wil men nog wel eens stevig bonken of hard aanbellen om de buur te attenderen op diens overlast. En als daar een […]

Mohamed Acharki: ambassadeur van Buurtbemiddeling

Blije mensen zijn mensen die meedoen Mohamed Acharki is al 30 jaar actief in volkshuisvesting. Met zijn ervaringen bij de gemeente Utrecht en diverse woningcorporaties heeft hij een scherpe blik ontwikkeld op volkshuisvesting en het betrekken van bewoners bij wat je doet. Hij is al  zes jaar bestuurder bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Sinds […]

Afscheid van Marjan Vos

Een persoonlijke terugblik van een betrokken collega Marjan Vos, coördinator van Zuideramstel, Oud-Zuid en Zuidoost, gaat met pensioen. Marjan, eerst jarenlang betrokken als vrijwilliger bij BeterBuren in Zuidoost, kwam in 2017 als vaste vakkracht in dienst. De organisatie neemt afscheid van een ervaren, zeer betrokken, hardwerkende medewerkster die zich voor de volle 100% inzette voor […]

Interview met Marjolein Dekker

De kracht van verbinding Buurtbemiddelaars en de buren die bemiddeld worden maken samen deel uit van de buurt. Deze verbinding is een grote kracht van buurtbemiddeling, aldus Marjolein Dekker. En zij kan dat weten want zij heeft zich 7 jaar lang als buurtbemiddelaar en coach ingezet bij BeterBuren. Sinds november 2021 maakt zij deel uit […]

Mensen met een LVB en buurtbemiddeling

Licht verstandelijke beperking is geen beperking voor buurtbemiddeling In Nederland leven naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking) We spreken van een LVB als er sprake is van verminderde cognitieve- én verminderde adaptieve vaardigheden. Deze beperkingen kunnen in het dagelijks leven voor mensen met een LVB tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld […]

En hier weer een praktijkverhaal

Schreeuwen in de nacht De klachten over geluidsoverlast hadden ze een jaar niet uitgesproken. Want ze wisten dat hun bovenbuurjongen problemen had met zijn emoties. Vooral in de weekenden kon hij plotseling flink te keer gaan: schreeuwen, gooien met spullen, en stampen. De eerste keren dat zij dit hoorden, schrokken ze zich wild en hadden […]

Stavaza mei 2023

Meer nieuws en informatie Jaarcijfers 2022 Na twee jaar als samenleving om te moeten gaan met de restricties die de coronapandemie met zich meebracht, kenmerkte 2022 zich door afschaling van de coronamaatregelen. Bemiddelaars konden het hele jaar weer op huisbezoek en het was ook weer mogelijk live bemiddelingsgesprekken met buren te organiseren. De aanmeldingen daalden […]

Meer weten?

Neem contact met ons op