Bewonersvoorlichting

Bewoners leren over buurtbemiddeling

Als BeterBuren een voorlichting aan bewoners geeft, dan wordt het altijd een geanimeerd gesprek. Na uitleg van ons werk en de conflictoplossende methodiek die wij toepassen vliegen de voorbeelden je om de oren. Vrijwel iedereen heeft wel eens mot met de buren.

Zo ook bij de voorlichting die het wijkteam had georganiseerd.

Hier kreeg een zaak de aandacht van de aanwezigen omdat meerdere bewoners hierbij betrokken waren. Men kende de situatie waarbij een groep jongeren zich dagelijks verzamelde rondom de eenmanszaak van iemands benedenbuurman.

De bewoonster die boven de eenmanszaak woonde vertelde over de overlast van herrie en het roken onder haar raam. Een ander wist te vertellen dat haar zoon ook bij die groep hoorde en een derde vertelde dat de benedenbuurman juist een positieve rol wilde speelde om de sociale samenhang te bevorderen.

Er werd met elkaar besproken hoe deze problematiek het beste kon worden aangepakt. Een reactie vanuit een bewoner naar een andere aanwezige: “Nee, zo moet je dat niet vragen. Ze zei dat je naar samenwerking toe moest werken. Dat lukt op jouw manier natuurlijk nooit!” Het werd een groepsgesprek waarin de vele mogelijkheden, ingangen en goede bedoelingen de boventoon voerde.

“Je kunt samen met mijn zoon wel aan die jongelui zeggen wat je vervelend vindt.” bood de een aan. “Dan moet je wel eerst goed duidelijk hebben wat je wilt en wat er aan scheelt, hè” wist een ander nog. “ “Heb je dan ook een voorstel hoe het beter kan? En dat die man van die zaak dan toch open kan blijven voor die jongelui?” Dat was iemand die onthouden had dat: een oplossing voor iedereen acceptabel moest zijn.

Preventie

Een voorlichting voor bewoners over buurtbemiddeling roept altijd veel op. Met de informatie over hoe men samen een probleem kan bespreken en hoe men op zoek kan gaan naar een oplossing, kunnen veel burenoverlastzaken zelf opgelost worden. Soms blijkt een bemiddelingstraject nodig. Vaak komen buren er met tips en nieuwe inzichten prima zelf uit, mits ze wel tijdig het gesprek durven aan te gaan.

Wijkteams, wooncorporaties, huurdersverenigingen, VvE’s en woongroepen hebben al gebruik van gemaakt van onze voorlichtingen. Informeer bij BeterBuren naar deze mogelijkheid.

Ook een uitgebreide workshop voor bewonersgroepen kan worden aangevraagd. Meer informatie: https://beterburen.nl/samen-in-overleg/

Actief informeren van bewoners d.m.v. voorlichtingen of workshops draagt bij aan de verhoging van leefbaarheid in een stad of er voor zorgen dat bewoners op tijd hulp zoeken, als ze er toch samen niet uitkomen.