Basistraining Coaching voor bemiddelaars

Basistraining Coaching voor bemiddelaars

Coaching wordt ingezet wanneer buren er op een andere manier niet uitkomen. Bij inzet van coaching wordt gezamenlijk gekeken naar:

 • hoe kan de buur zelf omgaan met het burenprobleem,
 • het op weg helpen van de bewoner om zelf actie te (kunnen) ondernemen,
 • het ontwikkelen van handvatten om met de buren een gesprek aan te gaan,
 • het aangaan van een bemiddelingsgesprek,
 • er heeft een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden, maar het is niet gelukt om samen afspraken te maken: hoe nu verder?

Het doel van de training coaching voor bemiddelaars is:

 • te komen tot een ontspanning binnen de-escalatie van het conflict,
 • het werken naar een maximaal herstel van communicatie,
 • de buur verder te helpen als het bemiddelingsgesprek niet heeft geholpen, of niet kan worden ingezet,
 • de buur inzicht te geven in zijn / haar eigen patronen en gedrag,
 • middels empowerment een positief vervolg in te kunnen zetten,
 • het bedenken van haalbare afspraken tussen betrokkenen,
 • de bewoner begrip te laten krijgen voor het proces van de ontstane
  onenigheid tussen buren.

In de training wordt de aanstaande coach geleerd om binnen een aantal stappen de bewoner naar een positieve oplossing of handelbare situatie te begeleiden. De coach wordt o.a. geleerd om:

 • zicht te krijgen op de ontstane situatie,
 • het helder krijgen van de positie van de bewoner,
 • het onderzoeken wat de bewoner nodig en hoe de bewoner verder kan,
 • gezamenlijk te inventariseren wat hiervoor nodig is en
 • uiteindelijk de concrete actie af te stemmen.

Het resultaat
Tijdens een coachingsgesprek(ken) ontwikkelt de bewoner nieuwe inzichten en handvatten, waarmee hij / zij zelfstandig en onafhankelijk in de praktijk aan de slag kan.

Informatie en contact