Stand van zaken

Jaarverslag 2021 Nieuwsgierig naar wat BeterBuren en de 248 bemiddelaars in 2021 bereikt hebben? Lees dan hier ons jaarverslag of bekijk de samenvatting. Goed idee Aalsmeer: Pop-up Buurtwoning. Samen met Politieteam Aalsmeer, Eigen Haard, Participe Amstelland, Huurdervereniging Aalsmeer Kudelstaart, Buurtwerk, de gemeente Aalsmeer en de wijkBoa’s maakt BeterBuren-regio Amstelland deel uit van de vaste gebruikers […]

De klachtenkoffer bij geluidsoverlast

Meer dan 43% van de meldingen die bij BeterBuren binnenkomen, gaan over geluidsoverlast. Niet altijd zijn de bronnen van overlast te achterhalen. Dan kan een geluidsonderzoek via meting gewenst zijn. Wat schuilt er achter zo’n geluidsonderzoek? Meindert de Boer is akoestisch adviseur bij BurenlawaaiNu. Dit bedrijf verzorgt geluidsmetingen en -analyses en biedt akoestisch advies rondom […]

Ieder z’n deel

Samenwerking met andere diensten Niet alle meldingen die bij BeterBuren binnenkomen zijn even eenduidig. Soms speelt er meer dan alleen een burenprobleem. Dan is het nodig dat meerdere partijen betrokken worden in een probleemsituatie. Zo ook bij Willem. Hij woont eindelijk in een eigen appartement na jaren van huis naar huis te zijn gegaan. Alles […]

Steden en dorpen

Van nature hebben mensen een hang naar een hanteerbare omgeving. Alles staat op z’n plek en is redelijk voorspelbaar. Met deze basis kan een eigen leven ingevuld en gepland worden. Hoe kleiner de gemeenschap, hoe duidelijker de omgangsvormen. Er wordt ook sneller medeverantwoordelijkheid gevoeld en gedeeld. In een stad is de samenleving opgebouwd uit meerdere […]

Gert Jan verlaat na 9 jaar bestuur BeterBuren

9 jaar lang is Gert Jan Slump actief geweest in het bestuur van BeterBuren. Hij heeft de groei en bloei van BeterBuren mede vorm gegeven. Eind 2021 zaten zijn 3 termijnen erop. Een afscheidsinterview van een kundig en betrokken bestuurslid. Hoe ben je bij ons in het bestuur gekomen? Ik ben gevraagd om deel te […]

Lastige zaken: discriminatie

Buren kunnen elkaar het leven soms knap lastig maken. De ene keer gaat het over een duidelijk en praktisch onderwerp waar men verschillend mee om wil gaan. De andere keer speelt er meer mee dat niet zo makkelijk naar de oppervlakte van een gesprek gehaald kan worden. Een voorbeeld hiervan is discriminatie. Een beetje minder […]

Nieuwsbrief 1-2022

maart 2022 Afscheid van Gert Jan Slump, een betrokken bestuurder. Zijn er verschillen in overlast tussen dorpen en steden? Samenwerken met andere diensten voor meerzijdige hulp. Geluidsoverlast te lijf met de klachtenkoffer. Discriminatiezaken. En natuurlijk de stand van zaken met o.a. het jaarverslag 2021.