Over ons - Vacatures

Vacature coördinator Amstelland 26 uur

BeterBuren zoekt voor Amstelland (gemeente Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel) een coördinator buurtbemiddeling voor 26 uur per week.

Doel van de functie

De inzet van buurtbemiddeling beoogt een de-escalerende werking bij burenruzies door inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars en voorkomt dat zwaardere vormen van overlastbestrijding of strafrechtelijke middelen ingezet moet worden.

De vrijwillige buurtbemiddelaars worden door de coördinator geselecteerd en volgen een basisopleiding buurtbemiddeling. De vrijwilligers voor Amstelland vormen één team, die in alle vier de gemeentes inzetbaar zijn. Je bent verantwoordelijk voor een goede organisatie en kwaliteit van de uitvoering van buurtbemiddeling in deze vier gemeentes en draagt zorg voor de begeleiding van de groep vrijwilligers.

Je schept de voorwaarden zodat vrijwilligers in jouw team de gesprekken met bewoners zo goed mogelijk kunnen doen. Verzorgt de intakes van aanvragen (circa 250 p.j.), beoordeelt welke zaken doorgezet worden naar de vrijwilligers of direct worden afgehandeld. Je bent verantwoordelijk voor zorgvuldige administratieve afhandeling.

Als coördinator ben je sociaal vaardig, heb je goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, toont plezier en enthousiasme, waardoor je bewoners en bemiddelaars meekrijgt.

Taken

Behandeling van binnenkomende aanvragen buurtbemiddeling

 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van bewoners en beoordeelt of de aanvraag geschikt is voor buurtbemiddeling. Belt zo nodig met andere instanties om een juiste inschatting te kunnen maken;
 • Geeft informatie over mogelijkheden en werkwijze of verwijst bewoners door naar een andere organisatie als buurtbemiddeling niet de juiste optie is of zorg noodzakelijk is;
 • Koppelt de juiste vrijwilligers aan bewoners, die om buurtbemiddeling verzoeken;
 • Draagt de informatie van conflictpartijen zorgvuldig over aan de vrijwilligers via het aanmeldingsformulier en zorgt voor zorgvuldige registratie;
 • Bewaakt de voortgang en afhandeling van de aanmeldingen.

Vrijwilligers coachen

 • Voert selectiegesprekken met kandidaten en beoordeelt de geschiktheid, inzetbaarheid en beslist over de toelating tot de basisopleiding;
 • Geeft leiding aan de vrijwilligers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van buurtbemiddeling te coördineren en controleren;
 • Coacht de vrijwilligers en adviseert en ondersteunt hen in probleemsituaties;
 • Organiseert en begeleidt groepsbijeenkomsten, waar in een open sfeer praktische zaken besproken worden en intervisie plaatsvindt over de door bemiddelaars in gebrachte zaken. Zorgt dat de bijeenkomsten de samenwerking tussen de bemiddelaars versterken;
 • Signaleert hoe het met de vrijwilligers gaat, houdt evaluatiegesprekken met vrijwilligers.


Werkprocessen faciliteren:

 • Zorgt dat de buurtbemiddelaars de gesprekken met bewoners kunnen uitvoeren door op adequate wijze randvoorwaarden te creëren;
 • Onderhoudt netwerkcontacten en geeft voorlichting in eigen werkgebied;
 • Verricht registratiewerkzaamheden volgens de richtlijnen en zorgt voor tijdige resultaatgegevens;

Dienstverlening optimaliseren:

 • Neemt deel of verzorgt functionele overleggen en  neemt samen met de directeur deel aan het stuurgroep overleg voor Amstelland;
 • Houdt relevante maatschappelijke ontwikkelingen over buurtbemiddeling en aanpalende terreinen bij, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid.

Profiel van de functie:

Kennis

 • Relevante HBO opleiding;
 • Deskundig op het gebied van conflictsituaties en bemiddelingsmethodiek;
 • Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking ;

Specifieke functiekenmerken

 • Kennis van en ervaring met begeleiden van groepen;
 • Voldoende ervaring hebben in het samenwerken en inzetten van veelal hoogopgeleide vrijwilligers, hen kunnen enthousiasmeren, coachen en aanspreken;
 • De juiste randvoorwaarden creëren zodat de vrijwilligers goed voorbereid op pad kunnen;
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften van burgers naar een passend aanbod;
 • Zorgvuldig omgaan met privacy en geheimhouding;
 • Sociale vaardigheden voor:
  • motiveren en stimuleren van bewoners;
  • het omgaan met verbale agressie en beschikken over empathisch vermogen;
 • Goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus en is een verbinder;
 • Nauwkeurigheid bij het registreren, muteren en archiveren van gegevens;
 • Flexibele werktijden (enkele avonden t.b.v. intervisiebijeenkomsten / zaterdagen t.b.v. training);

Salariëring

De functie wordt gesalarieerd volgens de Salariëring van de CAO Sociaal Werk salarisschaal 8. Daarnaast ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten en bouw je je eigen loopbaanbudget op.

Sollicitatie:

Ken je iemand of heb jezelf interesse? Stuur je motivatiebrief en CV vóór 23 mei 2022 naar bente.london@beterburen.nl