Training: Coaching binnen Buurtbemiddeling

Training: Coaching

Coaching wordt ingezet wanneer buren er via buurtbemiddeling niet uitkomen of wanneer buurtbemiddeling om een reden niet ingezet kan worden. Coaching is bestemd voor één buur.

Dit kan zijn als een buur ondersteuning wil om

  • zelfstandig om te gaan met een burenprobleem
  • op weg te worden geholpen om zelf actie te ondernemen
  • handvatten te ontwikkelen om met de buren een gesprek aan te gaan
  • een bemiddelingsgesprek aan te gaan

In deze training leert de aanstaande coach methoden om binnen een aantal stappen de bewoner naar een positieve oplossing of handelbare situatie te begeleiden.

Aandacht wordt besteed aan

  • zicht krijgen op de situatie
  • het helder krijgen van de positie van de bewoner
  • het onderzoeken wat de bewoner nodig heeft en hoe de bewoner verder kan
  • gezamenlijk inventariseren wat hiervoor nodig is
  • de concrete actie afstemmen

In deze praktische tweedaagse training wordt theorie afgewisseld met oefeningen en rollenspelen.

Aangezien coaching een specifieke manier van werken binnen buurtbemiddeling is, volgen de coaches van de buurtbemiddelingsorganisatie een protocollenboek en krijgen specifiek op coaching toegevoegde intervisie.